Aleksandra Przecherska - Baranowska

adwokat

Jestem adwokatem i swoją kancelarię adwokacką prowadzę w Warszawie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym. W tym blogu poruszam tematy rozwodu, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej.

"Nieszczęśliwi rodzice, to nieszczęśliwe dzieci. Dobrze przeprowadzony rozwód, może być otwarciem nowego, lepszego rozdziału dla Twojej rodziny".
[Więcej >>>]

Konsultacja prawna Oblicz alimenty

Nasza kancelaria i Biuro dla Prawnika dołączyło do akcji Izby Adwokackiej w Warszawie „Adwokaci Dzieciom Uchodźców”.

Dary są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura ORA w Warszawie (al. Ujazdowskie 49) – 9.00-17.00.

Prosimy o zbiórkę: dziecięcych ubrań, butów, kosmetyków, chemii, zabawek.

Zaczynamy już od najbliższego poniedziałku, tj. 28 lutego br. Więcej szczegółów o ww. akcji na stronie:

https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/akcja-charytatywna-adwokaci-dzieciom-uchodzcow/

Jeżeli jeszcze nie dołączyliście do żadnej akcji, a chcielibyśmy dołożyć swoją cegiełkę, to zachęcamy do przynoszenia darów do biura przy ul. Wilczej 29a lok.7 w Warszawie które przekażemy do siedziby ORA lub dostarczenie ich bezpośrednio do siedziby ORA! 

Dzisiaj nasza kancelaria i Biuro dla Prawnika przekaże pierwszą paczką z pomocą!

Jednocześnie nasza kancelaria oferuje BEZPŁATNĄ pomoc dla osób z Ukrainy poszukujących pomocy prawnej w zalegalizowaniu ich pobytu w Polsce.

We wspólnocie siła!!!

Ślub z obywatelem Włoch

Aleksandra Przecherska - Baranowska18 lutego 2022Komentarze (1)

Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym jakie dokumenty należy przygotować, aby zawrzeć ślub polsko – ukraiński lub pomiędzy obywatelami Ukrainy w Polsce.

Dzisiaj na specjalne życzenie naszej Czytelniczki przygotowaliśmy wpis o formalnościach związanych ze ślubem z obywatelem Włoch w Polsce. 

KROK 1 

Dokumenty wymagane urzędzie stany cywilnego

Obywatel Włoch, który planuje zawrzeć związek małżeński w Polsce powinien złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego:

  • zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
  • w przypadku osób, które wcześniej zawierały związek małżeński odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o jego ustaniu lub odpis prawomocnego wyroku rozwodowego wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;  
  • dokumenty stwierdzający, że zgodnie z prawem obowiązującym we Włoszech może zawrzeć małżeństwo, czyli tzw. zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.

Obowiązki cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo w Polsce zostały opisane w art. 79 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego: 

 Art. 79. [Obowiązki cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo]

1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

1) zapewnienie;

2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Czytaj dalej >>>

Alimenty od dziadków

Aleksandra Przecherska - Baranowska09 lutego 2022Komentarze (1)

Najczęściej temat alimentów kojarzymy z obowiązkiem ojca wobec swojego dziecka. Rzadziej jako obowiązek matki. Ale założę się, że wiele osób nie jest świadomych tego, że w pewnych okolicznościach obowiązek alimentacyjny ciąży także na dziadkach. Alimenty od dziadków to alimenty takie same, jak od rodzica.

Kiedy i w jakiej wysokości?

Dziś właśnie kilka zdań na ten temat.

Kiedy można żądać alimentów od dziadków

Obowiązek utrzymania dzieci obciąża w pierwszej kolejności rodziców. Mówi o tym wyraźnie kodeks rodzinny o opiekuńczy

Art. 133. § 1.[Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Dopiero w dalszej kolejności są do tego zobowiązani dziadkowie i to tylko po spełnieniu określonych przesłanek.

Pamiętaj!

Jeżeli np.: ojciec nie płaci alimentów, to wcale nie oznacza, że „z automatu” będą je płacić dziadkowie!art. 132. [Zobowiązany w dalszej kolejności] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Dziadkowie mogą być zobowiązanie do płacenia alimentów na wnuki w następujących sytuacjach: 

– gdy jeden z rodziców nie żyje;

– gdy jeden z rodziców nie jest w stanie regulować alimentów na dziecko;

– gdy uzyskanie alimentów od jednego z rodziców jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami;

Sprawdźmy teraz, co oznaczają te warunki.

Alimenty od dziadków w określonych sytuacjach

Czytaj dalej >>>

Ślub z obywatelem Ukrainy

Aleksandra Przecherska - Baranowska02 lutego 2022Komentarze (1)

Polsko – ukraińskie małżeństwa lub małżeństwa obywateli Ukrainy w Polsce są coraz popularniejsze.

Niestety, aby móc wziąć ślub cywilny nie wystarczy jedynie zarezerwować termin w Urzędzie Stanu Cywilnego, trzeba założyć sprawę w sądzie.

DOKUMENTY WYMAGANE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

Obywatel Ukrainy, który planuje zawrzeć związek małżeński w Polsce powinien złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego:

– zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;

– odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;

– w przypadku osób, które wcześniej zawierały związek małżeński odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o jego ustaniu lub odpis prawomocnego wyroku rozwodowego wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;

– dokumenty stwierdzający, że zgodnie z prawem obowiązującym na Ukrainie może zawrzeć małżeństwo.

Wprawdzie dla osób zamieszkujących na stałe w Polsce uzyskanie odpis aktu urodzenia może stanowić pewien problem, to niestety uzyskanie ostatniego dokumentu stwierdzającego możliwość zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem obowiązującym na Ukrainie jest po prostu niemożliwe.

Wynika to z tego, że ukraińskie prawo nie przewiduje wydania takiego dokumentu.

Ślub z obywatelem ukrainy wymaga założenia sprawy w sądzie

SPRAWA SĄDOWA

Z tego względu obywatel Ukrainy w pierwszej kolejności powinien złożyć wniosek do sądu o zwolnienie go z obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa.

Właściwość sądu

Sądem właściwym do złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Podstawa prawna

Podstawą prawną złożenia wniosku do sądu jest art. 79 Ustawy o Prawo aktach stanu cywilnego:

Art. 79. akty stanu cyw. – Dokumenty składane przez cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo

1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

1) zapewnienie;

2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Jak napisać wniosek do sądu?

Przygotowując wniosek do sądu musisz pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze we wniosku musisz prawidłowo oznaczyć strony: wnioskodawca – osoba sporządzająca pismo oraz uczestnik – Twój przyszły małżonek ☺

Po drugie do sądu złóż wniosek w dwóch kopiach. Po trzecie pamiętaj, aby dołączyć niezbędne załączniki:

– akt urodzenia wnioskodawcy wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;

– kopię paszportu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;

– zaświadczenie z Konsulatu Ukrainy o niewydawaniu zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa – nie jest to obowiązkowy dokument, ale zalecamy przedłożyć go do sądu wraz z wnioskiem;

Opłata od wniosku

Wniosek do sądu podlega opłacie w wysokości 100 złotych.

Jeśli masz pytania, czy wątpliwości, albo chcesz wziąć ślub z cudzoziemcem / cudzoziemką – napisz do mnie: kancelaria@przecherskalegal.pl

Przyda Ci się: ustawa o ślubach cywilnych

Słowa kluczowe: ślub z Ukraińcem, ślub z cudzoziemcem, urząd stanu cywilnego, ślub z obywatelem Ukrainy, ślub z Ukrainką

Więcej o ślubach z cudzoziemcem: na stronach gov.pl

***

Czy dziecko zawsze zostaje przy matce?

Dziecko już nie zawsze pozostaje przy matce. Coraz częściej po rozwodzie lub rozstaniu partnerów z nieformalnego związku to ojcowie starają się o uzyskanie opieki na dzieckiem.

Jak wynika ze statystyk sądy coraz częściej te opiekę przyznają ojcom. Z mojego doświadczenia w praktyce sądowej mogę powiedzieć, że decyzja o tym, z którym z rodziców zamieszka dziecko zależy od kilku czynników/ kwestii… [Czytaj dalej…]

 

Separacja prawna a faktyczna – jakie są skutki separacji?

Aleksandra Przecherska - Baranowska26 stycznia 2022Komentarze (0)

Ostatnio wiele czasu poświęciłam w tym blog na podział majątku po rozwodzie (zob. też koniecznie artykuł: Podział majątku – krok po kroku). Dzisiaj tematem głównym jest separacja: Separacja prawna a faktyczna.

Zapraszam!

Separacja faktyczna

Decyzja o rozstaniu małżonków. Wyprowadzka jednego z małżonków i zamieszkanie osobno. I co dalej?

Niestety bardzo często nic.

Historia zna bardzo wiele małżeństw „na papierze”, gdzie małżonkowie już od lat nie mieszkają ze sobą i żyją w nowych związkach. Co więcej, nie mają nawet podpisanej umowy o rozdzielności majątkowej.

Taki stan nazywamy SEPARACJĄ FAKTYCZNĄ.

Pamiętajcie proszę, że trwała separacja faktyczna nie jest dobrym rozwiązaniem na dłuższą metę.

Dlaczego???

Jakie są skutki separacji faktycznej?

Bo separacja faktyczna nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Zgodnie z prawem dalej jesteście małżeństwem, a co za tym idzie dziedziczycie po sobie, odpowiadacie za swoje długi, wspólnie rozliczać się z urzędem skarbowym itp.

Małżonkowie będący w separacji faktycznej w dalszym ciągu mają względem siebie prawa i obowiązki wynikające z zawarcia związku małżeńskiego.

Separacja prawna

Jeżeli z jakiś powodów (np.: religijnych) nie chcecie się zdecydować na rozwód, to dobrym rozwiązaniem jest separacja prawna, która jest uregulowana w art. 61 (1) i następnych Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Separacja prawna pozwala usankcjonować faktycznie oddzielne życie małżonków, bez potrzeby ostatecznego rozwiązywania ich związku małżeńskiego. W skrócie dalej jesteście małżonkami, ale ze skutkami prawnymi separacji.

Co to oznacza?

Separacja prawna a faktyczna

Jakie są skutki separacji prawnej?

Separacja prawna umożliwia usankcjonowanie faktycznego oddzielnego życia małżonków, bez jednoczesnego rozwiązania definitywnego ich związku małżeńskiego, a to oznacza, że związek małżeński małżonków trwa nadal, z jednoczesnymi skutkami prawnymi separacji.

Orzeczenie separacji ma takie skutki jak orzeczenie rozwodu z tą różnicą, że nie możecie zawrzeć nowego małżeństwa oraz wyjątkowych przypadkach możecie być zobowiązani do wzajemnej pomocy. 

Rozdzielność majątkowa

Od momentu orzeczenia separacji powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.

Oznacza to, że każdy od teraz „zarabia na siebie”.

Wyłączenie dziedziczenia

Małżonkowie w separacji nie dziedziczą po sobie na podstawie ustawy, chyba że spisali testament, w którym powołali siebie wzajemnie do dziedziczenia. 

Brak domniemania pochodzenia dziecka

Jeżeli dziecko urodzi się przed upływem 300 dni od ustania małżeństwa albo orzeczenia separacji, to domniemywa się, że pochodzi od męża matki (art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Art. 62. § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

To oznacza, że jeżeli będziesz dłużej w separacji niż 300 dni od jej orzeczenia, to mąż nie zostanie wpisany „z automatu” do aktu urodzenia nowonarodzonego dziecka.

Przygotowała

Aleksandra Przecherska
adwokat

Przyda Ci się: Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Słowa kluczowe: separacja prawna, separacja faktyczna, skutki separacji, podział majątku, rozwód czy separacja, domniemanie pochodzenia dziecka, wyłączenie dziedziczenia

Poczytaj więcej o separacji: Rozwód i separacja sądowa

***

Czy dziecko zawsze zostaje przy matce?

 

Dziecko już nie zawsze pozostaje przy matce. Coraz częściej po rozwodzie lub rozstaniu partnerów z nieformalnego związku to ojcowie starają się o uzyskanie opieki na dzieckiem.

Jak wynika ze statystyk sądy coraz częściej te opiekę przyznają ojcom. Z mojego doświadczenia w praktyce sądowej mogę powiedzieć, że decyzja o tym, z którym z rodziców zamieszka dziecko zależy od kilku czynników/ kwestii… [Czytaj dalej…]