Aleksandra Przecherska - Baranowska

adwokat

Jestem adwokatem i swoją kancelarię adwokacką prowadzę w Warszawie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym. W tym blogu poruszam tematy rozwodu, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej.

"Nieszczęśliwi rodzice, to nieszczęśliwe dzieci. Dobrze przeprowadzony rozwód, może być otwarciem nowego, lepszego rozdziału dla Twojej rodziny".
[Więcej >>>]

Konsultacja prawna

Ślub symboliczny – co to jest i jak wygląda uroczystość?

Aleksandra Przecherska - Baranowska22 marca 2022Komentarze (0)

Ślub symboliczny to małżeństwo na miarę naszych czasów a może wyraz niechęci do zaciągania zobowiązań?

Co to jest ślub symboliczny?

Ślub symboliczny to ceremonia złożenia przysięgi przez dwie osoby, które postanowiły, że spędzą ze sobą życie.

Uroczystość jest podoba do tradycyjnego ślubu z tą różnicą, że nie wywiera ona żadnych skutków prawnych, natomiast zamiast księdza lub urzędnika państwowego jest tzw. mistrz ceremonii.

Ww. uroczystość nie wywiera skutków prawnych, tzn. nie zmienia się status cywilny „młodej pary” oraz do zakończenia związku nie jest potrzebny rozwód. 

Jak wygląda uroczystość ślubu symbolicznego?

Przebieg uroczystości zależy tylko i wyłącznie od „młodej pary”. To oni będą decydować gdzie i przed kim będą składać przysięgę.

Tak jak w przypadku tradycyjnego wesela ceremonia może przypominać wesele na 200 osób, ale także może być to kolacja w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. 

Czytaj dalej >>>

Zawieszenie władzy rodzicielskiej w pigułce

Aleksandra Przecherska - Baranowska08 marca 20222 komentarze

Dzisiejszy temat to zawieszenie władzy rodzicielskiej. Z artykułu poniżej dowiesz się:

– Czym jest władza rodzicielska

– Czym jest zawieszenie tej władzy

– Kiedy władza rodzicielska może zostać zawieszona

– Co się dzieje z władzą rodzicielską kiedy jeden z małżonków wyjeżdża za granicę albo przebywa w więzieniu

– O czym nie możesz zapominać.

Zapraszam Cię do lektury!

Co to jest władza rodzicielska

W myśl art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską rodziców aż do uzyskania pełnoletności.

W dużym skrócie, jeżeli rodzice posiadają pełnię władzy rodzicielskiej nad dzieckiem to mogą podejmować samodzielnie – bez ingerencji sądu – decyzję we wszelkich sprawach dotyczących ich dzieci, tj.: dotyczących wyjazdów zagranicznych, wyboru szkoły, leczenia itp. 

Przy czym, jeżeli rodzic nie może wykonywać z jakiegoś powodu swojej władzy lub wymaga tego dobro dziecka wówczas, potrzebna jest ingerencja sądu.

Wówczas sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Ograniczenie wladzy rodzicielskiej - adwokat

Czytaj dalej >>>

Nasza kancelaria i Biuro dla Prawnika dołączyło do akcji Izby Adwokackiej w Warszawie „Adwokaci Dzieciom Uchodźców”.

Dary są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura ORA w Warszawie (al. Ujazdowskie 49) – 9.00-17.00.

Prosimy o zbiórkę: dziecięcych ubrań, butów, kosmetyków, chemii, zabawek.

Zaczynamy już od najbliższego poniedziałku, tj. 28 lutego br. Więcej szczegółów o ww. akcji na stronie:

https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/akcja-charytatywna-adwokaci-dzieciom-uchodzcow/

Jeżeli jeszcze nie dołączyliście do żadnej akcji, a chcielibyśmy dołożyć swoją cegiełkę, to zachęcamy do przynoszenia darów do biura przy ul. Wilczej 29a lok.7 w Warszawie które przekażemy do siedziby ORA lub dostarczenie ich bezpośrednio do siedziby ORA! 

Dzisiaj nasza kancelaria i Biuro dla Prawnika przekaże pierwszą paczką z pomocą!

Jednocześnie nasza kancelaria oferuje BEZPŁATNĄ pomoc dla osób z Ukrainy poszukujących pomocy prawnej w zalegalizowaniu ich pobytu w Polsce.

We wspólnocie siła!!!

Ślub z obywatelem Włoch

Aleksandra Przecherska - Baranowska18 lutego 2022Komentarze (1)

Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym jakie dokumenty należy przygotować, aby zawrzeć ślub polsko – ukraiński lub pomiędzy obywatelami Ukrainy w Polsce.

Dzisiaj na specjalne życzenie naszej Czytelniczki przygotowaliśmy wpis o formalnościach związanych ze ślubem z obywatelem Włoch w Polsce. 

KROK 1 

Dokumenty wymagane urzędzie stany cywilnego

Obywatel Włoch, który planuje zawrzeć związek małżeński w Polsce powinien złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego:

  • zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
  • w przypadku osób, które wcześniej zawierały związek małżeński odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o jego ustaniu lub odpis prawomocnego wyroku rozwodowego wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;  
  • dokumenty stwierdzający, że zgodnie z prawem obowiązującym we Włoszech może zawrzeć małżeństwo, czyli tzw. zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.

Obowiązki cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo w Polsce zostały opisane w art. 79 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego: 

 Art. 79. [Obowiązki cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo]

1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

1) zapewnienie;

2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Czytaj dalej >>>

Alimenty od dziadków

Aleksandra Przecherska - Baranowska09 lutego 2022Komentarze (1)

Najczęściej temat alimentów kojarzymy z obowiązkiem ojca wobec swojego dziecka. Rzadziej jako obowiązek matki. Ale założę się, że wiele osób nie jest świadomych tego, że w pewnych okolicznościach obowiązek alimentacyjny ciąży także na dziadkach. Alimenty od dziadków to alimenty takie same, jak od rodzica.

Kiedy i w jakiej wysokości?

Dziś właśnie kilka zdań na ten temat.

Kiedy można żądać alimentów od dziadków

Obowiązek utrzymania dzieci obciąża w pierwszej kolejności rodziców. Mówi o tym wyraźnie kodeks rodzinny o opiekuńczy

Art. 133. § 1.[Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Dopiero w dalszej kolejności są do tego zobowiązani dziadkowie i to tylko po spełnieniu określonych przesłanek.

Pamiętaj!

Jeżeli np.: ojciec nie płaci alimentów, to wcale nie oznacza, że „z automatu” będą je płacić dziadkowie!art. 132. [Zobowiązany w dalszej kolejności] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Dziadkowie mogą być zobowiązanie do płacenia alimentów na wnuki w następujących sytuacjach: 

– gdy jeden z rodziców nie żyje;

– gdy jeden z rodziców nie jest w stanie regulować alimentów na dziecko;

– gdy uzyskanie alimentów od jednego z rodziców jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami;

Sprawdźmy teraz, co oznaczają te warunki.

Alimenty od dziadków w określonych sytuacjach

Czytaj dalej >>>