Aleksandra Przecherska - Baranowska

adwokat

Jestem adwokatem i swoją kancelarię adwokacką prowadzę w Warszawie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym. W tym blogu poruszam tematy rozwodu, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej.

"Nieszczęśliwi rodzice, to nieszczęśliwe dzieci. Dobrze przeprowadzony rozwód, może być otwarciem nowego, lepszego rozdziału dla Twojej rodziny".
[Więcej >>>]

Konsultacja prawna Oblicz alimenty

Separacja prawna a faktyczna – jakie są skutki separacji?

Aleksandra Przecherska - Baranowska26 stycznia 2022Komentarze (0)

Ostatnio wiele czasu poświęciłam w tym blog na podział majątku po rozwodzie (zob. też koniecznie artykuł: Podział majątku – krok po kroku). Dzisiaj tematem głównym jest separacja: Separacja prawna a faktyczna.

Zapraszam!

Separacja faktyczna

Decyzja o rozstaniu małżonków. Wyprowadzka jednego z małżonków i zamieszkanie osobno. I co dalej?

Niestety bardzo często nic.

Historia zna bardzo wiele małżeństw „na papierze”, gdzie małżonkowie już od lat nie mieszkają ze sobą i żyją w nowych związkach. Co więcej, nie mają nawet podpisanej umowy o rozdzielności majątkowej.

Taki stan nazywamy SEPARACJĄ FAKTYCZNĄ.

Pamiętajcie proszę, że trwała separacja faktyczna nie jest dobrym rozwiązaniem na dłuższą metę.

Dlaczego???

Jakie są skutki separacji faktycznej?

Bo separacja faktyczna nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Zgodnie z prawem dalej jesteście małżeństwem, a co za tym idzie dziedziczycie po sobie, odpowiadacie za swoje długi, wspólnie rozliczać się z urzędem skarbowym itp.

Małżonkowie będący w separacji faktycznej w dalszym ciągu mają względem siebie prawa i obowiązki wynikające z zawarcia związku małżeńskiego.

Separacja prawna

Jeżeli z jakiś powodów (np.: religijnych) nie chcecie się zdecydować na rozwód, to dobrym rozwiązaniem jest separacja prawna, która jest uregulowana w art. 61 (1) i następnych Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Separacja prawna pozwala usankcjonować faktycznie oddzielne życie małżonków, bez potrzeby ostatecznego rozwiązywania ich związku małżeńskiego. W skrócie dalej jesteście małżonkami, ale ze skutkami prawnymi separacji.

Co to oznacza?

Separacja prawna a faktyczna

Jakie są skutki separacji prawnej?

Separacja prawna umożliwia usankcjonowanie faktycznego oddzielnego życia małżonków, bez jednoczesnego rozwiązania definitywnego ich związku małżeńskiego, a to oznacza, że związek małżeński małżonków trwa nadal, z jednoczesnymi skutkami prawnymi separacji.

Orzeczenie separacji ma takie skutki jak orzeczenie rozwodu z tą różnicą, że nie możecie zawrzeć nowego małżeństwa oraz wyjątkowych przypadkach możecie być zobowiązani do wzajemnej pomocy. 

Rozdzielność majątkowa

Od momentu orzeczenia separacji powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.

Oznacza to, że każdy od teraz „zarabia na siebie”.

Wyłączenie dziedziczenia

Małżonkowie w separacji nie dziedziczą po sobie na podstawie ustawy, chyba że spisali testament, w którym powołali siebie wzajemnie do dziedziczenia. 

Brak domniemania pochodzenia dziecka

Jeżeli dziecko urodzi się przed upływem 300 dni od ustania małżeństwa albo orzeczenia separacji, to domniemywa się, że pochodzi od męża matki (art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Art. 62. § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

To oznacza, że jeżeli będziesz dłużej w separacji niż 300 dni od jej orzeczenia, to mąż nie zostanie wpisany „z automatu” do aktu urodzenia nowonarodzonego dziecka.

Przygotowała

Aleksandra Przecherska
adwokat

Przyda Ci się: Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Słowa kluczowe: separacja prawna, separacja faktyczna, skutki separacji, podział majątku, rozwód czy separacja, domniemanie pochodzenia dziecka, wyłączenie dziedziczenia

Poczytaj więcej o separacji: Rozwód i separacja sądowa

***

Czy dziecko zawsze zostaje przy matce?

 

Dziecko już nie zawsze pozostaje przy matce. Coraz częściej po rozwodzie lub rozstaniu partnerów z nieformalnego związku to ojcowie starają się o uzyskanie opieki na dzieckiem.

Jak wynika ze statystyk sądy coraz częściej te opiekę przyznają ojcom. Z mojego doświadczenia w praktyce sądowej mogę powiedzieć, że decyzja o tym, z którym z rodziców zamieszka dziecko zależy od kilku czynników/ kwestii… [Czytaj dalej…]

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW – VOL. 2

Aleksandra Przecherska - Baranowska19 stycznia 2022Komentarze (0)

Z uwagi na liczne zapytania, które otrzymałam w temacie podział majątku wspólnego małżonków, ponownie w tym tygodniu poruszamy ten temat ☺ [poprzedni artykuł: Podział majątku krok po kroku]

Postaram się odpowiedzieć na część pytań w dzisiejszym poście ☺ 

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Jeżeli między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa, do ich majątku wspólnego wchodzą: 

– przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich 

– pobrane wynagrodzenie za pracę (np.: wynagrodzenie z umowy o pracę)

– dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków (np.: dochód z działalności gospodarczej);

– dochody z majątku wspólnego małżonków (np.: czynsz z wynajmowanego mieszkania stanowiącego wspólną własność);

– dochody z majątku osobistego każdego z małżonków (np.: czynsz z wynajmowanego mieszkania stanowiącego własność tylko jednego z małżonków);

– środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

– kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym umowa w art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Ostatnio otrzymałam bardzo ciekawe pytanie:

Czy jeżeli w trakcie trwania związku małżeńskiego mąż zakupił samochód, który został zarejestrowany tylko na niego, to wchodzi on także do majątku wspólnego małżonków? 

Moja odpowiedź:

Jeżeli samochód został zakupiony z majątku wspólnego (Co wchodzi w skład majątku wspólnego opisaliśmy powyżej), to samochód wchodzi do majątku wspólnego. Nie ma znaczenia, że umowa kupna – sprzedaży jest tylko podpisana przez męża oraz to, że dowód rejestracyjny jest na niego. 

Co wchodzi w skład majątku osobistego?

Do majątku osobistego każdego z małżonków, których łączy ustawowa wspólność majątkowa, należą m.in.: 

– przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

– przedmioty majątkowego nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę;

– przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobistego osiągnięcia jednego z małżonków;

– prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

Jedno z pytań dotyczących majątku osobistego brzmiało następujące:

Czy mieszkanie zakupione przeze mnie na miesiąc przed ślubem będzie wchodziło w skład majątku wspólnego?

A moja odpowiedź brzmiała następująco:

Mieszkanie zakupione przed ślubem będzie należeć do Pana i wchodzi w skład Pana majątku osobistego. 

Masz wątpliwości co do swojej sytuacji prawnej? Daj mi znać: kancelaria@przecherskalegal.pl

***

Przyda Ci się: Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59, fragment kodeksu RiO dot. małżeńskiego ustroju majątkowego

Słowa kluczowe: podział majątku wspólnego małżonków, jak podzielić majątek, co wchodzi w skład majątku małżonka, czy pensja podlega podziałowi przy rozwodzie, intercyza, podział majątku krok po kroku, podział majątku po rozwodzie

Poprzedni artykuł: Podział majątku – krok po kroku

***

Podział majątku – krok po kroku

Na końcu każdego rozwodu ma miejsce podział majątku. Krok po kroku pokażę Ci, jak to zrobić. Ale wcześniej kilka słów wyjaśnienia…

Kiedy zawierasz związek małżeński powstaje między tobą, a twoim szanownym małżonkiem, wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju majątek: wasze oszczędności, ruchomości i nieruchomości, dochody z pracy, z kapitału oraz inne dochody stają się własnością was obojga… [Czytaj dalej…]

Podział majątku – krok po kroku

Aleksandra Przecherska - Baranowska11 stycznia 2022Komentarze (0)

Na końcu każdego rozwodu ma miejsce podział majątku. Krok po kroku pokażę Ci, jak to zrobić. Ale wcześniej kilka słów wyjaśnienia…

Kiedy zawierasz związek małżeński powstaje między tobą, a twoim szanownym małżonkiem, wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju majątek: wasze oszczędności, ruchomości i nieruchomości, dochody z pracy, z kapitału oraz inne dochody stają się własnością was obojga.

W przypadku rozwodu … jak się domyślasz, robi się spory kłopot, bo ten wspólny majątek w jakiś sposób trzeba podzielić. Jeśli się dogadujecie – nie ma większych problemów. Jeśli zaś się nie dogadujecie, podziału dokonuje sąd.

Zatem…

Krok 1 – Kiedy mogę zrobić podziału majątku?

Aby móc przeprowadzić podziału majątku, to w pierwszej kolejności musisz ustanowić rozdzielność majątkową (nie myl z rozdzielczość majątkowa ☺, bo takie pojęcie nie istnieje w prawie).

Co to jest rozdzielność majątkową?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, jak już wspomniałam na początku, między małżonkami powstaje ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej. Oznacza to, że od tej pory wszystko co kupicie jest wspólne. Jednocześnie „pensja małżonka jest… Twoją pensją i na odwrót”☺

Pamiętajcie jednak proszę, że nie w każdym małżeństwie powstaje w dniu ślubu wspólność majątkowa. Nie jest to żaden obowiązek. Wielu przyszłych małżonków decyduje się jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego na podpisanie u notariusza umowy o rozdzielności majątkowej, czyli tzw. intercyzy. 

Przy czym umowę o rozdzielności majątkowej u notariusza, możecie podpisać także w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli nie udało Wam się tego zrobić, to z mocy prawa powstanie pomiędzy Wami rozdzielność majątkowa po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. 

Podział majątku możecie przeprowadzić przed wszczęciem sprawy o rozwód, w jej trakcie, jak i po rozwodzie. Najczęściej Klienci decydują się na przeprowadzenie podziału majątku już po rozwodzie. 

Jeśli masz już za sobą KROK1 w postaci ustanowienia rozdzielności majątkowej, to możemy przejść do kolejnego kroku, czyli PODZIAŁU MAJĄTKU. 

KROK 2 – Co wchodzi w skład majątku wspólnego? 

Co będę dzielić w trakcie sprawy o podział majątku? 

W każdym małżeństwie małżonkowie posiadają majątek wspólny oraz majątek odrębny (tzw. osobisty). W dużym skrócie majątek wspólny to wszystko co kupowaliście ze swoich pensji w trakcie trwania małżeństwa.

podział majątku krok po kroku - po rozwodzie

Majątek odrębny to jest to co otrzymaliście w darowiźnie od swojej rodziny lub to co odziedziczyliście. Nie jest także wspólne mieszkanie czy np.: samochód, który jeden z małżonków kupił przed ślubem. 

Krok 3 – Jak przeprowadzić podział majątku? 

Odpowiedź jest prosta ☺ Ugodowo lub sądowo.

Z całego serca zachęcam wszystkich moich Klientów do polubownego zakończenia sprawy o podział majątku i podpisanie umowy o podział majątku u notariusza. Oszczędzicie przede wszystkich swój czas i nerwy.

Nie róbcie tego jednak bez pomocy adwokata, bo jeżeli podpiszesz umowę o podział majątku u notariusza, to później bardzo trudno będzie ją unieważnić.

Sprawy sądowe o podział majątku są to jedne z trudniejszych postępowań.

Nie chodzi tylko o to, że takie sprawy trwają latami. Z reguły główną osią sporu pomiędzy małżonkami jest to co wchodzi w skład majątku wspólnego oraz wartość tego majątku.

Kolejną kwestią są wydatki jakie w małżeństwie zostały poniesione na majątek osobisty jednego z małżonków.

 

Na przykład małżonkowie mieszkali w mieszkaniu stanowiącym własność np.: żony, ponieważ otrzymała je w darowiźnie od swojej rodziny. Jednak w trakcie trwania małżeństwa mieszkanie zostało wyremontowane z funduszy pochodzących z majątku wspólnego.

Te wszystkie wydatki poczynione na to mieszkanie, czyli tzw. nakłady będą uwzględnione w sprawie sądowej o podział majątku. 

Pamiętaj!

Opłata sądowa o podział majątku to 1000 złotych. Przy czym w trakcie sprawy będą rosły koszty z uwagi na konieczność przeprowadzenia opinii biegłego co do wartości Waszego majątku do podziału oraz rozliczenia nakładów. 

Przyda Ci się: Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59

Mój eBook: Chcę się rozwieść i co dalej?

Słowa kluczowe: podział majątku krok po kroku, podział majątku po rozwodzie, jak podzielić majątek, podział majątku po rozwodzie spłata, podział majątku po rozwodzie a dzieci, podział majątku po rozwodzie przedawnienie

***

Mój małżonek nie zgadza się na rozwód

Żyjemy w takich czasach, że prawie co drugie małżeństwo (zwłaszcza w Warszawie) się rozpada i bardziej jesteśmy zdziwieni, że komuś udaje się szczęśliwie (lub mniej szczęśliwie☺ utrzymać związek przez wiele lat. To co kiedyś było rzadkością, teraz stało się po prostu normą.

Nawet jak spojrzymy na klasę naszych dzieci w szkołach, to 3/ 4 rodziców jest po rozwodzie. Ale czy małżonek nie może udzielić zgody na rozwód… [Czytaj dalej…]

 

Rozwód czy separacja, czyli czym różni się rozwód od separacji

Aleksandra Przecherska - Baranowska05 stycznia 2022Komentarze (0)

Rozwód to bilet w jedną stronę. Jak sąd orzeknie rozwód, to wraca się do stanu wolnego.

Jednak historia zna przypadki, kiedy para rozwodziła się, a za kilka lat ponownie brała ślub ☺ Najważniejsze to potrafić przyznać się do błędu i nigdy nie uciekać od miłości!

Rozwód czy separacja – kiedy zdecydować się na separację?

Na separację powinniśmy się zdecydować, kiedy nie mamy pewności, że chcemy dalej tworzyć z kimś rodzinę. Kiedy potrzebujemy więcej czasu na decyzję co dalej. 

Separacja to czas, w którym możemy w pewnym sensie przetestować to, jak to będzie po zakończeniu małżeństwa. Ostatnio mec. Agnieszka Swaczyna napisała w swoim blogu, że rozwód to przede wszystkim poczucie lęku przed przyszłością, przed zmianami i lęku przed nieznanym. Separacja dale możliwość sprawdzenia, czy decyzja o rozwodzie będzie decyzją słuszną.

Rozwód czy separacja - separacja ma sens

Jakie są skutki separacji?

Praktycznie takie same jak rozwodu. Możemy wśród nich wymienić: brak możliwości dziedziczenia po małżonku pozostającym w separacji czy ustanie wspólności majątkowej.

Jeżeli posiadacie dzieci, to sąd podobnie jak w sprawie o rozwód jest zobowiązany do ustalenia miejsca zamieszkania dzieci, ustalenia kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej oraz alimentów na rzecz dzieci.

Także w separacji, jeżeli taka jest wola małżonków (albo jednego z nich), sąd podejmuje decyzję, kto ponosi winę za separację oraz może zasądzić alimenty na rzecz jednego z małżonków.

Osobiście uważam, że separacja ma sens, kiedy jeden z małżonków jest osobą uzależnioną od alkoholu/ hazardu/ narkotyków lub ze względów religijnych.

Jeżeli chcemy zrobić przerwę w związku, to w pierwszej kolejności zamieszkajmy osobno i podpiszmy rozdzielność majątkową. Pozwoli nam to złapać dystans i zobaczyć jak nam się żyje osobno.

Jeżeli po kilku miesiącach zobaczymy, że jest nam lepiej osobno niż razem, to będziemy mogli podjąć przemyślaną decyzję o rozwodzie. 

Ile kosztuje pozew o separację małżeńską?

Wiesz już, dlaczego warto pomyśleć o separacji. Nie wiesz, czy rozwód to dobra decyzja – po prostu postaraj się o separację. Ile kosztuje opłata za wniesienie pozwu o separację?

Opłata sądowa od pozwu o separację wynosi 600 złotych.

Jak widzisz, nie jest to szczególnie dużo. W przypadku orzeczenia separacji na zgodny wniosek stron, to sąd po prawomocnym zakończeniu postępowania zwróci Ci połowę opłaty.

Najlepiej jest oczywiście skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika od rozwodów.

Jak długo trwa sprawa o separację?

Jeśli zdecydowałaś się na skierowanie pozwu o separację, to na pewno też zastanawiasz się, jak długo będziesz musiała czekać na orzeczenie sądu w Twojej sprawie.

Praktyka pokazuje, że czas trwania sprawy o separację jest podobny do czasu oczekiwania na orzeczenie sądu w sprawie o rozwód.

Dokładnie będzie to różnie w różnych miastach. W Warszawie na przykład będziesz musiała średnio czekać 6 miesięcy na termin rozprawy.

To długo, czy nie?

Oczywiście lepiej  by było, gdyby rozprawa miała miejsce znacznie szybciej, ale w kontekście całego życia jest to bardzo krótko. Warto poczekać.

Życzę Ci powodzenia! A jeśli nie wiesz, od czego zacząć, daj mi znać – pomogę Ci (kancelaria@przecherskalegal.pl)

Przyda Ci się: Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59

Słowa kluczowe: rozwód czy separacja, co to jest separacja, rozwód czy separacja co lepsze, rozwód czy separacja poradnik praktyczny, lepszy rozwód czy separacja, rozwód a separacja skutki prawne

Zapamiętaj: Na separację zdecyduj się, kiedy nie masz pewności, że chcesz dalej tworzyć z kimś rodzinę. Kiedy potrzebujesz więcej czasu na decyzję co dalej. 

***

Chcę się rozwieść i… co dalej? Poradnik dla początkujących

Rozwód jest uznawany za drugą – tuż po śmierci współmałżonka – najbardziej stresującą sytuację w życiu. Rozstanie z dotychczasowym partnerem i konsekwencje tej decyzji wymagają fachowej pomocy prawnika i doradcy finansowego.

Eksperci pomogą Ci odnaleźć się w gąszczu prawnych zawiłości. Doradzą, jak rozmawiać z byłym partnerem o kwestiach finansowych. Wreszcie, będą bronić Twoich racji (jeśli rozwód nie jest polubowny) na sali sądowej … [Czytaj dalej…]

Mój małżonek nie zgadza się na rozwód: Nigdy nie dam Ci rozwodu. Możesz o tym zapomnieć! – krzyczy.

No właśnie, czy to prawda? Czy tak jak przy zawarciu małżeństwa dwie strony muszą zgodzić się na rozwód i powiedzieć sobie jak w przysiędze małżeńskiej „TAK”? Czy wystarczy, że jeden małżonek chce rozwodu i złoży pozew o rozwód do sądu? 

Małżonek nie musi zgodzić się na rozwód

Żyjemy w takich czasach, że prawie co drugie małżeństwo (zwłaszcza w Warszawie) się rozpada i bardziej jesteśmy zdziwieni, że komuś udaje się szczęśliwie (lub mniej szczęśliwie☺ utrzymać związek przez wiele lat. To co kiedyś było rzadkością, teraz stało się po prostu normą.

Nawet jak spojrzymy na klasę naszych dzieci w szkołach, to 3/ 4 rodziców jest po rozwodzie. 

Oczywiście przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidziały wyjątki, kiedy sąd nie powinien zgodzić się na rozwód. Są to tzw. negatywne przesłanki rozwodowe, które zostały uregulowane w przepisie art. 56 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: 

– wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;

– z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego 

– gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Dobro małoletnich dzieci

Jeżeli rodzice się rozstają, to zawsze ma to negatywne konsekwencja dla dziecka, ponieważ rozpada się rodzina, w której dziecko na co dzień funkcjonuje. Sąd będzie badać sytuacje dziecka w trakcie trwania małżeństwa, a także po rozpadzie związku i następnie ją porównywać.

Na tę okoliczność będzie także przesłuchiwać świadka, który będzie wypowiadać się na temat sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka, o czym pisałam tutaj>>

Cytat: Mój małżonek nie zgadza się na rozwód

Należy się tutaj zastanowić, czy zgodne z dobrem dziecka jest utrzymanie małżeństwa, w którym rodzice się nie kochają i kłócą?

W mojej ocenie właśnie negatywna atmosfera w domu jest sprzeczna z dobrem dziecka. 

Sprzeczność z zasadami życia społecznego

Sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (czyli oceny co jest moralne, a co nie) można uznać takie sytuacje kiedy mimo tego, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, orzeczenie rozwodu pociągałoby za sobą rażącą krzywdę dla małżonka sprzeciwiającego się rozwodu.

Jakie są to sytuacje?

Na przykład, gdy małżonek jest nieuleczalnie chory. 

Zażądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego

Temat winy w rozwodzie to bardzo obszerny temat i więcej na ten temat możecie znaleźć tutaj>>

Czy żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego prowadzi do oddalenia pozwu o rozwód?

Odpowiedź brzmi nie.

Po pierwsze współmałżonek może wyrazić zgodę na rozwód. Po drugie, gdy odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Bardzo często brak zgody na rozwód wynika z pobudek religijnych, z chęci zemsty i utrudnienia życia, a czasami po prostu z poczucia krzywdy. Jednak jeżeli związek jest martwy, to nie ma jakichkolwiek podstaw, aby nie orzec rozwodu w sprawie.

Z przykrością muszę przyznać, że odmowa rozwodu w sądzie nie pociąga za sobą kroków, które mogą uratować związek. Jest to czysta złośliwość, ograniczająca się do stwierdzenia „że ślub bierze się raz w życiu i nie dam ci rozwodu”.  

Proszę mi wierzyć, że to naprawdę wyjątkowe sytuacje. Podczas ostatniej sprawy rozwodowej sędzia Sądu Okręgowego wskazał, że jest to tylko i wyłącznie promil spraw, kiedy sąd oddala pozew o rozwód.

Nikogo nie zmusi się bowiem, żeby żył z kimś w związku. 

Przyda Ci się: Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59

Słowa kluczowe: mój małżonek nie zgadza się na rozwód, zgoda na rozwód, brak zgody na rozwód, pozew o rozwód, rozwód warszawa, adwokat rozwód warszawa

***

Chcę się rozwieść i… co dalej? Poradnik dla początkujących

Rozwód jest uznawany za drugą – tuż po śmierci współmałżonka – najbardziej stresującą sytuację w życiu. Rozstanie z dotychczasowym partnerem i konsekwencje tej decyzji wymagają fachowej pomocy prawnika i doradcy finansowego.

Eksperci pomogą Ci odnaleźć się w gąszczu prawnych zawiłości. Doradzą, jak rozmawiać z byłym partnerem o kwestiach finansowych. Wreszcie, będą bronić Twoich racji (jeśli rozwód nie jest polubowny) na sali sądowej … [Czytaj dalej…]