Aleksandra Przecherska - Baranowska

adwokat

Jestem adwokatem i swoją kancelarię adwokacką prowadzę w Warszawie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym. W tym blogu poruszam tematy rozwodu, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej.

"Nieszczęśliwi rodzice, to nieszczęśliwe dzieci. Dobrze przeprowadzony rozwód, może być otwarciem nowego, lepszego rozdziału dla Twojej rodziny".
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Rozwód z Amerykaninem. Wszystko co musisz wiedzieć

Aleksandra Przecherska - Baranowska02 listopada 2023Komentarze (0)

Rozwód jest zawsze trudnym etapem w życiu, niezależnie od narodowości i kultury. Kiedy jednym z małżonków jest np. obywatel USA towarzyszyć nam może dodatkowy stres, ze względu na obawę przed skomplikowaniem sprawy.

Dlatego w dzisiejszym artykule postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z rozwodem z obywatelem Stanów Zjednoczonych.

Rozwód z Amerykaninem.

Czy rozwód w USA jest ważny w Polsce?

Rozwód uzyskany w Stanach Zjednoczonych może być uznany w Polsce, pod warunkiem, że spełnione są określone kryteria.

Jeśli rozwód został orzeczony po 1 lipca 2009 roku, to automatycznie podlega on uznaniu przez polski Urząd Stanu Cywilnego (USC). Nie trzeba w tym zakresie dokonywać żadnych formalności.

          >>> Podział majątku – krok po kroku

Natomiast jeśli wyrok rozwodowy został wydany przed 1 lipca 2009 roku, to konieczne będzie złożenie wniosku o uznanie wyroku zagranicznego.

Jeśli jedna ze stron zamieszkuje w Polsce, to wniosek składa się do Sądu Okręgowego właściwego dla tego miejsca zamieszkania. Jednak w sytuacji, gdy obie strony zamieszkują za granicą, to właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Do takiego wniosku należy dołączyć:

 • wyrok rozwodowy w oryginale wraz z zaświadczeniem amerykańskiego sądu, że wyrok jest prawomocny
 • tłumaczenie wyroku na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego
 • klauzulę apostille (poświadczenie o urzędowym charakterze powyższych dokumentów).

Czy możliwy jest rozwód z Amerykaninem w Polsce?

Rozwód z Amerykaninem w Polsce jest jak najbardziej możliwy. Musi jednak zaistnieć chociaż jedna z poniższych przesłanek:

 • oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej
 • jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej
 • małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej
 • małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej
 • oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

Osobiście zalecam wybranie procedury rozwodowej w Polsce, aniżeli w USA. Taki proces jest często mniej kosztowny i czasochłonny niż za granicą.

          >>> Jak wyegzekwować alimenty z zagranicznego wyroku?

Co, jeśli nie znam miejsca zamieszkania małżonka?

Taka sytuacja wydaje się prawdopodobna w przypadku rozwodu z Amerykaninem. Oczywiście warto zacząć tu od sposobów nieformalnych, np. próby skontaktowania się z rodziną czy znajomymi małżonka.

Jeśli to nie przyniesie rezultatu, to wówczas należy wystąpić do sądu o powołanie kuratora dla osoby nieobecnej, której miejsca zamieszkania nie znamy. Konieczne będzie jednak uprawdopodobnienie przed sądem, że sami nie jesteśmy w stanie odnaleźć adresu.

Jakie formalności trzeba spełnić?

Rozwód z Amerykaninem w Polsce co do zasady nie wymaga spełnienia szczególnych formalności. Procedura jest identyczna, jak w przypadku rozwodu między Polakami.

Należy więc wnieść pozew rozwodowy, w którym wykażemy, iż w małżeństwie doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Możemy żądać rozwodu z orzeczeniem o winie lub rozwodu za porozumieniem stron (szybszy i tańszy sposób).

Ponadto w pozwie można zawrzeć wnioski dotyczące kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, alimentów itp.

          >>> Rozwód z cudzoziemcem w Polsce/Rozwód z obcokrajowcem w Polsce

Możliwe jest także zgłaszanie wniosków dowodowych, które pomogą udowodnić rozpad pożycia małżeńskiego i ewentualnej winy drugiej strony.

W razie pytań i chęci skorzystania z profesjonalnej pomocy, zapraszam do kontaktu!

Aleksandra Przecherska-Baranowska
adwokat

Zdjęcie w poście pochodzi z Unsplash

***

Mój małżonek nie zgadza się na rozwód. Czy sąd może nie zgodzić się na rozwód?

Mój małżonek nie zgadza się na rozwód: Nigdy nie dam Ci rozwodu. Możesz o tym zapomnieć! – krzyczy.

No właśnie, czy to prawda?

Czy tak jak przy zawarciu małżeństwa dwie strony muszą zgodzić się na rozwód i powiedzieć sobie jak w przysiędze małżeńskiej „TAK”? Czy wystarczy, że jeden małżonek chce rozwodu i złoży pozew o rozwód do sądu? [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Aleksandra Przecherska - Baranowska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PbLegal adw. Aleksandra Przecherska-Baranowska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PbLegal adw. Aleksandra Przecherska-Baranowska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: