Aleksandra Przecherska - Baranowska

adwokat

Jestem adwokatem i swoją kancelarię adwokacką prowadzę w Warszawie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym. W tym blogu poruszam tematy rozwodu, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej.

"Nieszczęśliwi rodzice, to nieszczęśliwe dzieci. Dobrze przeprowadzony rozwód, może być otwarciem nowego, lepszego rozdziału dla Twojej rodziny".
[Więcej >>>]

Konsultacja prawna

Podział majątku po rozstaniu się konkubentów

Aleksandra Przecherska - Baranowska01 lutego 2023Komentarze (0)

Podział majątku po rozstaniu się konkubentów

W Polsce nie ma przepisów, które regulowałyby pożycie między konkubentami. W dużym skrócie nie ma ustawy o konkubinacie czy inaczej ustaw o związkach partnerskich.

W Polsce istnieją przepisy, które regulują stosunki między małżonkami – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Niestety tych przepisów nie możemy stosować do spraw majątkowych konkubentów – pomimo, że „zdrowy rozsądek” na to by wskazywał.

Co to oznacza?

Rzeczy nabywane w czasie trwania nieformalnego związku nie stają się automatycznie rzeczami wspólnymi.

Pomiędzy konkubentami nie powstaje bowiem nigdy wspólność majątkowa, tak jak w związku małżeńskim. Każdy z małżonków nabywając rzecz nabywa ją dla siebie.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy konkubenci „zrzucili się” na zakup rzeczy i wówczas stają się jej współwłaścicielami w częściach ułamkowych wynikających z konkretnej umowy.

Jeżeli konkubenci nabyli nieruchomość, to stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych, ale jeżeli nieruchomość nabył jeden z nich, a drugi czynił tylko nakłady na nią, to wówczas może dochodzić poczynionych nakładów.

Podział majątku po rozstaniu się konkubentów

Nie ma jednej zasady, którą moglibyśmy stosować do rozliczenia konkubinatu

Pożycie pomiędzy konkubentami w istocie różni się od pożycia między małżonkami jedynie tym, że nie sformalizowali swojego związku.

Czytaj dalej >>>

Wzajemne rozliczenia stron nieformalnego związku po jego zakończeniu – rozważania wstępne

Zgodnie z dominującym poglądem komentatorów oraz przedstawicieli doktryny regulacje prawa polskiego zasadniczo nie obejmują swym zakresem problematyki nieformalnych wspólnot osobisto–majątkowych.

Nieformalne związki pozostają niejako „niewidoczne” dla ustawodawcy i poza wyjątkowymi sytuacjami można pojmować je wyłącznie w kategorii stanu faktycznego.

Skutkiem powyższego jest oczywista niemożność stosowania, czy to konkretnych przepisów, czy też całościowych rozwiązań prawnych z zakresu stosunków majątkowych, wynikających z instytucji małżeństwa.

Rozliczenia stron nieformalnego związku

Owo „uprzywilejowanie”, osób formalizujących związki, może wydawać się nie do końca zrozumiałe szczególnie dla osób o liberalnych poglądach, czy ceniących sobie elastyczność.

Rozważając jednak zasadność stosowania określonych rozwiązań prawnych pamiętać należy o szerszym aksjologiczno-kulturalnym podłożu prawa, jak i jego porządkującym i regulującym zadaniu – polegającym choćby na konieczności zapewnienia przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu.

Czy jednak powyżej zarysowane okoliczności skutkują zupełnym brakiem jakiegokolwiek prawnego odniesienia w stosunku do nieformalnych związków oraz relacji majątkowych osób decydujących się życie w konkubinacie?

Czytaj dalej >>>

Wiele osób mnie pyta, czy nie lepiej byłoby dla nich, gdyby pozostawali w wolnym związku, zamiast zawierania małżeństwa. Niektórzy bowiem w jakiś sposób boją się zobowiązań małżeńskich, inni zaś uważają, że ślub nie jest im do niczego potrzebny.

Nie wiem, na jak Ty podchodzisz do dylematu – ślub czy nie – ale na pewno przyda Ci moje podsumowanie praw, jakie mają partnerzy w związku konkubenckim.

Konkubinat różni się od małżeństwa brakiem ślubu. Jednak skutki prawne dla partnerów są ogromne. 

Konkubinat to niesformalizowany związek małżeński.

Tak jak w małżeństwie konkubentów łączy więź gospodarcza, emocjonalna i fizyczna. Jedyną różnicą pomiędzy konkubentami a małżonkami jest właśnie brak ślubu, czyli formalnego zalegalizowania związku.

Konkubinat czy małżeństwo

Bardzo często mówimy „o konkubentach” o osobach, które są w związku partnerskim i ze sobą mieszkają, robią wspólne zakupy itp. Jest to nierozerwalnie związane z więzią gospodarczą.

Jako więź fizyczną należy rozumieć współżycie fizyczne.

Więź emocjonalna to łączące strony miłość, szacunek. 

Niby to samo co małżeństwo, ale czy życie w konkubinacie się „opłaca”? Czy zabezpiecza nas na przyszłość jako partnerów? 

Zobaczmy…

Czy konkubinat jest regulowany prawnie, czyli w skrócie czy jest ustawa o konkubinacie ?

Konkubinat w Polsce nie jest uregulowany w jakikolwiek sposób prawnie. Nie ma ustawy o konkubinacie.

Co to oznacza?

Czytaj dalej >>>

Chcę się rozwieść i… co dalej? Poradnik dla początkujących

Aleksandra Przecherska - Baranowska12 października 2022Komentarze (0)

Rozwód jest uznawany za drugą – tuż po śmierci współmałżonka – najbardziej stresującą sytuację w życiu. Rozstanie z dotychczasowym partnerem i konsekwencje tej decyzji (ustalenie opieki nad dzieckiem, podział majątku, itd.) wymagają fachowej pomocy prawnika i doradcy finansowego.

Eksperci pomogą Ci odnaleźć się w gąszczu prawnych zawiłości. Doradzą, jak rozmawiać z byłym partnerem o kwestiach finansowych. Wreszcie, będą bronić Twoich racji (jeśli rozwód nie jest polubowny) na sali sądowej.

Rozstanie będzie jednak wymagało od Ciebie dużo odporności psychicznej i wytrzymałości. Trwające miesiącami (a niekiedy nawet latami) sprawy dotyczące podziału opieki nad dziećmi czy majątku będą zaś źródłem stresu i wielu nieprzespanych nocy. Jak poradzić sobie w tej wymagającej życiowo sytuacji?

Przeczytaj nasz subiektywny poradnik!

Chcę się rozwieść i co dalej. Poradnik

Zbuduj swoją grupę wsparcia

Rozwód jest jedną z tych sytuacji życiowych, które bardzo szybko weryfikują listę osób, na które możesz bezwzględnie liczyć (znaczy: zadzwonić do nich nawet po północy, żeby zasięgnąć rady lub po prostu pogadać…:).

Czytaj dalej >>>

Rozwód z obywatelem Ukrainy

Aleksandra Przecherska - Baranowska07 lipca 2022Komentarze (0)

Wzrost liczby rozwodów z obywatelami Ukrainy jest naturalną konsekwencją trendu przeciwnego. Od kilku lat bowiem można odnotować wyraźny wzrost małżeństw polsko – ukraińskich (o warunkach formalnych jakie należy spełnić przy zawieraniu związku małżeńskiego polsko – ukraińskiego pisałam w artykule TUTAJ>>)

Każdego roku przybywa do Polski tysiące imigrantów. Przyjeżdżają w poszukiwaniu lepszego życia. Obecna sytuacja wojenna dodatkowo zwiększył ten ruch. Dotyczy on głównie Ukraińców, a dokładniej – Ukrainek. Podejmują oni / one w Polsce nie tylko pracę, ale także zawierają małżeństwa i się rozwodzą. To naturalne.

Rozwód z obywatelem Ukrainy

Rozwód obcokrajowców w Polsce

Zanim przejdę do tematu rozwodu z Ukraincem / Ukrainką drobne zastrzeżenie. Otóż sprawy, w których występuje wątek transgraniczny, są z natury rzeczy bardziej skomplikowane od lokalnych, w których wszystkie strony są obywatelami polskimi.

Czytaj dalej >>>