Aleksandra Przecherska - Baranowska

adwokat

Jestem adwokatem i swoją kancelarię adwokacką prowadzę w Warszawie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym. W tym blogu poruszam tematy rozwodu, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej.

"Nieszczęśliwi rodzice, to nieszczęśliwe dzieci. Dobrze przeprowadzony rozwód, może być otwarciem nowego, lepszego rozdziału dla Twojej rodziny".
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Ślub

Co to jest intercyza?

Aleksandra Przecherska - Baranowska12 kwietnia 2024Komentarze (0)

Kiedy warto zawrzeć intercyzę? Intercyza, znana również jako umowa majątkowa między małżonkami, jest to umowa zawierana między przyszłymi lub już obecnymi małżonkami, mająca na celu uregulowanie kwestii majątkowych. Intercyza – co to jest? W Polsce, jeśli para nie zawrze intercyzy przed małżeństwem, obowiązuje ich ustawowa wspólność majątkowa. Wspólność ta obejmuje przedmioty majątkowe, które zostały nabyte […]

Obowiązki małżonków – związek małżeński to nie tylko prawa, ale także i powinności. Do podstawowych obowiązków małżonków w małżeństwie należy: Obowiązek wspólnego pożycia Małżonkowie mają obowiązek utrzymywania ścisłych więzi o charakterze duchowym, fizycznym i gospodarczym. Wspólnota duchowa polega na pozytywnym stosunku uczuciowym, szacunku, zaufaniu, lojalności i szacunku dla indywidualnych cech partnera.

Ślub z obcokrajowcem-cudzoziemcem

Aleksandra Przecherska - Baranowska17 maja 2023Komentarze (0)

Jak wziąć ślub z obcokrajowcem? Cudzoziemiec, który zamierza wziąć ślub cywilny w Polsce powinien udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce i dam złożyć potrzebne dokumenty oraz zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego. Cudzoziemiec powinien okazać ważny paszport lub inny ważny dokument tożsamości, odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego […]

Czym jest intercyza małżeńska?

Aleksandra Przecherska - Baranowska09 lutego 2023Komentarze (0)

Zawarcie związku małżeńskiego powoduje powstanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że od momentu ślubu strony będą budować majątek wspólny i będą zarządzać nim razem. Co wchodzi w skład majątku wspólnego? Zgodnie z przepisem art.31 par. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w szczególności w skład majątku wspólnego wchodzi: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej […]

Wiele osób mnie pyta, czy nie lepiej byłoby dla nich, gdyby pozostawali w wolnym związku, zamiast zawierania małżeństwa. Niektórzy bowiem w jakiś sposób boją się zobowiązań małżeńskich, inni zaś uważają, że ślub nie jest im do niczego potrzebny. Nie wiem, na jak Ty podchodzisz do dylematu – ślub czy nie – ale na pewno przyda […]