Aleksandra Przecherska - Baranowska

adwokat

Jestem adwokatem i swoją kancelarię adwokacką prowadzę w Warszawie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym. W tym blogu poruszam tematy rozwodu, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej.

"Nieszczęśliwi rodzice, to nieszczęśliwe dzieci. Dobrze przeprowadzony rozwód, może być otwarciem nowego, lepszego rozdziału dla Twojej rodziny".
[Więcej >>>]

Konsultacja prawna

Ślub z obywatelem Włoch

Aleksandra Przecherska - Baranowska18 lutego 2022Komentarze (1)

Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym jakie dokumenty należy przygotować, aby zawrzeć ślub polsko – ukraiński lub pomiędzy obywatelami Ukrainy w Polsce.

Dzisiaj na specjalne życzenie naszej Czytelniczki przygotowaliśmy wpis o formalnościach związanych ze ślubem z obywatelem Włoch w Polsce. 

KROK 1 

Dokumenty wymagane urzędzie stany cywilnego

Obywatel Włoch, który planuje zawrzeć związek małżeński w Polsce powinien złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego:

 • zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;
 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
 • w przypadku osób, które wcześniej zawierały związek małżeński odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o jego ustaniu lub odpis prawomocnego wyroku rozwodowego wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;  
 • dokumenty stwierdzający, że zgodnie z prawem obowiązującym we Włoszech może zawrzeć małżeństwo, czyli tzw. zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.

Obowiązki cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo w Polsce zostały opisane w art. 79 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego: 

 Art. 79. [Obowiązki cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo]

1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

1) zapewnienie;

2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

KROK 2

Wybór miejsca ślubu

Po załatwieniu formalności związanych z dokumentami kolejnym krokiem jest wybór miejsca ślubu.

Ślub możemy zawrzeć w Urzędzie Stanu Cywilnego lub poza lokalem urzędu. Miejsce ślubu poza lokalem Urzędem Stanu Cywilnego wskazują przyszli małżonkowie w podaniu do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego składanym w dowolnej siedzibie Urzędu.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia podania jest, aby wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewniało zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Ślub z włochem powinien mieć miejsce godne i bezpieczne

KROK 3 

Wybór daty ślubu

Po upływie miesiąca od złożenia zapewnienia pora na ustalenie i zarezerwowanie daty ślubu.

Kolejny krokiem są opłaty, jakie musicie wnieść przed ślubem.

KROK 5 

Opłaty dotyczące ślubu

Za sporządzenie aktu małżeństwa jest ustalona opłata skarbowa w wysokości 84 zł.

Zapłatę opłaty skarbowej można dokonać gotówkowo w kasie urzędu miasta (!!!nie urzędu stanu cywilnego) lub bezgotówkowej na konto urzędu miasta.  

W przypadku ślubu poza lokalem USC obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 1000 zł. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu.

§  2. Wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w § 1, ustala się na kwotę 1000 złotych.

KROK 6

Rejestracja ślubu we Włoszech

Pamiętajcie!!!

Ślub zawarty w Polsce będzie uznawane we wszystkich krajach UE. Jednak obywatel Włoch, ponieważ zawarł związek w innym kraju UE niż Jego kraj pochodzenia, będzie musiał zarejestrować małżeństwo we Włoszech wg przepisów jego kraju pochodzenia.

Przyda Ci się: Prawo o aktach stanu cywilnego

Słowa kluczowe: Ślub z Włochem, małżeństwo z włochem, slub cywilny z wlochem w polsce dokumenty, ślub z włochem w polsce

eBook: Chcę się rozwieść i co dalej? – poradnik dla początkujących 

***

Czy dziecko zawsze zostaje przy matce?

Dziecko już nie zawsze pozostaje przy matce. Coraz częściej po rozwodzie lub rozstaniu partnerów z nieformalnego związku to ojcowie starają się o uzyskanie opieki na dzieckiem.

Jak wynika ze statystyk sądy coraz częściej te opiekę przyznają ojcom. Z mojego doświadczenia w praktyce sądowej mogę powiedzieć, że decyzja o tym, z którym z rodziców zamieszka dziecko zależy od kilku czynników/ kwestii… [Czytaj dalej…]

 

 

W czym mogę Ci pomóc?

Aleksandra Przecherska - Baranowska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PbLegal adw. Aleksandra Przecherska-Baranowska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Karol 20 lutego, 2022 o 00:03

  Kto wie co przyniesie los, w każdym momencie taki artykuł może się przydać… Dziękuję i pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PbLegal adw. Aleksandra Przecherska-Baranowska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: