Aleksandra Przecherska - Baranowska

adwokat

Jestem adwokatem i swoją kancelarię adwokacką prowadzę w Warszawie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym. W tym blogu poruszam tematy rozwodu, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej.

"Nieszczęśliwi rodzice, to nieszczęśliwe dzieci. Dobrze przeprowadzony rozwód, może być otwarciem nowego, lepszego rozdziału dla Twojej rodziny".
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czy dziecko zawsze zostaje przy matce?

Aleksandra Przecherska - Baranowska01 maja 2020Komentarze (0)

Dziecko już nie zawsze pozostaje przy matce. Coraz częściej po rozwodzie lub rozstaniu partnerów z nieformalnego związku to ojcowie starają się o uzyskanie opieki na dzieckiem.

Jak wynika ze statystyk sądy coraz częściej te opiekę przyznają ojcom. Z mojego doświadczenia w praktyce sądowej mogę powiedzieć, że decyzja o tym, z którym z rodziców zamieszka dziecko zależy od kilku czynników/ kwestii:

WIEK DZIECKA

Dzieci karmione piersią pozostaną pod opieką matki. Niemowlęta są karmione na żądanie, a po osiągnięciu kilku miesięcy co 2-3 godziny.

Lekarz pediatrzy zalecają, aby jak najdłużej karmić piersią i unikać podawania mleka modyfikowanego. Z tego względu do ukończenia 1 roku życia dziecka szanse ojców na uzyskanie opieki nad dzieckiem są mniejsze niż w przypadku starszego dziecka. 

DECYZJA DZIECKA 

W swojej codziennej praktyce adwokackiej bardzo często spotykam się z nieprawdziwą pogłoską/ opinią, iż dziecko po osiągnięciu trzynastego roku życia może samo decydować, z którym z rodziców chce zamieszkać. Dziecko do osiągnięcia pełnoletności pozostaje pod opieką rodziców i to rodzice sprawują nad nim władzę rodzicielską. 

Jeżeli sąd ma wątpliwości, z którym z rodziców dziecko powinno mieszkać na co dzień, sąd może z urzędu podjąć decyzję o „wysłuchaniu dziecka” lub rodzic może złożyć taki wniosek do sądu. W trakcie takiego wysłuchania obecny jest jedynie sędzia prowadzący sprawę.

CZYTAJ TEŻ: Jak zmusić ojca do kontaktów z dzieckiem

Wysłuchanie dziecka odbywa się poza terminem rozprawy i poza salą rozpraw. Z wysłuchania dziecka jest sporządzony protokół, który zawiera bardzo ograniczone informacje na temat informacji przekazywanych przez córkę/ syna sądowi.

Proszę pamiętać, że zdanie dziecka jest na pewno bardzo pomocne w ustaleniu jego miejsca zamieszkania, ale nie jest decydujące. Sąd przy ustaleniu miejsca zamieszkania dziecka kieruje się jego dobrem. Czasami dzieci chcą mieszkać z jednym z rodziców, ponieważ mają np.: mniej obowiązków domowych lub nie muszą odrabiać lekcji.

OBOWIĄZKI ZAWODOWE

To jak dużo czasu możemy poświęcić dziecku ma również decydujący wpływ na decyzję któremu z rodziców zostanie powierzona opieka nad dzieckiem. Kobiety coraz częściej pracują tak samo dużo jak mężczyźni.

Jednak należy się zastanowić, na którym z rodziców ew. w jakich proporcjach rozkładał się logistyczny ciężar opieki nad dzieckiem, tj.: kto odbierał/ zawoził dziecko do szkoły, chodził na wizyty lekarskie czy brał wolne na czas choroby dziecka.

Czytaj też: Rozwód z obywatelem Ukrainy

Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, który z rodziców ma pracę pozwalająca na spędzenie większej ilości czasu z dzieckiem.

Jako adwokat spotkałam się z sytuacją, że ojciec bardzo chciał opiekować się dziećmi po rozwodzie. Niestety pracował po 14 h dziennie i nie miał możliwości skrócenia swojego czasu pracy. W efekcie – pomimo tego, że dzieci chciały z nim mieszkać – opieka nad dziećmi została przyznana matce. 

OPINIA ZESPOŁU SĄDOWYCH SPECJALISTÓW

Sąd lub rodzic może zażądać opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. W skład takiego zespołu wchodzi np.: psycholog czy pedagog dziecięcy.

W badaniu bierze udział cała rodzina i na tej podstawie są ustalane m.in. predyspozycje wychowawcze rodziców. Na badanie składa się m.in. przeprowadzenie wywiadu z rodzicami czy obserwacje zachowań i wzajemnych relacji członków rodziny.

We wnioskach końcowych opinii jest informacja, który z rodziców daje lepszą gwarancję sprawowania właściwej opieki nad dziećmi. 

KWESTIE PRAWNE

Sprawa o ustalenie miejsca zamieszkania toczy się przed Sądem Rejonowym właściwym wg aktualnego miejsca zamieszkania dziecka. Opłata od ww. wniosku wynosi 100 złotych.

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy sądu. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka.

Wzór takiego wniosku zobaczysz poniżej.

PODSUMOWANIE

Ojciec ma takie same szanse, aby po rozwodzie zamieszkać z dziećmi jak mama. Na przestrzeni lat rola ojców w wychowaniu dzieci uległa zmianie.

Współczesny ojciec to ojciec zaangażowany, który opiekuje się dzieckiem, a nie tylko pomaga. To ojciec, który w równym stopniu jak matka pomaga odrabiać lekcje czy bierze wolne jak dziecko jest chore. To ojciec, który zabiera dziecko do lekarza czy bierze wolne, aby odebrać chore dziecko ze szkoły. 

Dziecko jest sprawą wspólną rodziców. Dlatego tak ważne jest dla dobra dziecka, aby rodzice ze sobą współpracowali i wspólnie uczestniczyli w życiu dziecka jak przed rozstaniem. 

Aleksandra Przecherska-Baranowska
adwokat

***

Wzór wniosku o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka

 

Warszawa, dnia ………………

Sąd Rejonowy
Wydział Rodzinny i Nieletnich 

Wnioskodawca: 

Imię, nazwisko,
PESEL,
Adres zamieszkania

Uczestnik:
Imię, nazwisko,
PESEL,
Adres zamieszkania

WNIOSEK 

o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka 

Wnoszę o ustalenie, że miejscem zamieszkania małoletniego dziecka – imię i nazwisko, ur._________będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki /ojca.

UZASADNIENIE

– wskazanie, czy sąd dotychczas ustalał miejsce zamieszkania dziecka (sąd, sygnatura);

– uzasadnienie wniosku (decyzja dziecka itp.)

___________________

(własnoręczny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka,
 2. opłata za wniosek 100 zł

W czym mogę Ci pomóc?

Aleksandra Przecherska - Baranowska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PbLegal adw. Aleksandra Przecherska-Baranowska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PbLegal adw. Aleksandra Przecherska-Baranowska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Następny wpis: