Aleksandra Przecherska - Baranowska

adwokat

Jestem adwokatem i swoją kancelarię adwokacką prowadzę w Warszawie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym. W tym blogu poruszam tematy rozwodu, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej.

"Nieszczęśliwi rodzice, to nieszczęśliwe dzieci. Dobrze przeprowadzony rozwód, może być otwarciem nowego, lepszego rozdziału dla Twojej rodziny".
[Więcej >>>]

Konsultacja prawna

Ślub z obywatelem Ukrainy

Aleksandra Przecherska - Baranowska02 lutego 2022Komentarze (1)

Polsko – ukraińskie małżeństwa lub małżeństwa obywateli Ukrainy w Polsce są coraz popularniejsze.

Po raz kolejny powracamy do tematu ślubu z obywatelem Ukrainy. Jest to temat, który cieszy się wśród czytelników bloga bardzo dużą popularnością. Co chwilę dostaję zapytania dot. ewentualnej zmiany przepisów umożliwiających w szybszy sposób zawarcia związku małżeńskiego. 

Niestety w tym miejscu muszę wszystkich moich Czytelników zmartwić, że w dalszym ciągu procedura wejścia w związek małżeński z obywatelem Ukrainy nie należy do najprostszych i przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie.

Aby móc wziąć ślub cywilny nie wystarczy jedynie zarezerwować terminu w Urzędzie Stanu Cywilnego i należy założyć sprawę w sądzie.

DOKUMENTY WYMAGANE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO DO ŚLUBU Z UKRAINKĄ / UKRAIŃCEM

Obywatel Ukrainy, który planuje zawrzeć związek małżeński w Polsce powinien złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego:

– zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;

– odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;

– w przypadku osób, które wcześniej zawierały związek małżeński odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o jego ustaniu lub odpis prawomocnego wyroku rozwodowego wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;

– dokumenty stwierdzające, że zgodnie z prawem obowiązującym na Ukrainie może zawrzeć małżeństwo.

Wprawdzie dla osób zamieszkujących na stałe w Polsce uzyskanie odpis aktu urodzenia może stanowić pewien problem, to niestety uzyskanie ostatniego dokumentu stwierdzającego możliwość zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem obowiązującym na Ukrainie jest po prostu niemożliwe.

Wynika to z tego, że…

Ukraińskie prawo nie przewiduje wydania takiego dokumentu

Okazuje się bowiem, że na Ukrainie tamtejsze urzędu stanu cywilnego nie mają informacji o wszystkich zawartych związkach małżeńskich tak jak jest to w Polsce.

Związek małżeński muszą zarejestrować sami małżonkowie, a niestety nie zawsze to robią, stąd urząd stanu cywilnego w Ukrainie nie ma informacji o wszystkich zawartych związkach małżeńskich. 

Ślub z obywatelem ukrainy wymaga założenia sprawy w sądzie

SPRAWA SĄDOWA

Z tego względu obywatel Ukrainy w pierwszej kolejności powinien złożyć wniosek do sądu o zwolnienie go z obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa.

Właściwość sądu

Sądem właściwym do złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Podstawa prawna

Podstawą prawną złożenia wniosku do sądu jest art. 79 Ustawy o Prawo aktach stanu cywilnego.

Art. 79. akty stanu cyw. – Dokumenty składane przez cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo:

1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

1) zapewnienie;

2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

 

Jak napisać wniosek do sądu?

Przygotowując wniosek do sądu musisz pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze we wniosku musisz prawidłowo oznaczyć strony: wnioskodawca – osoba sporządzająca pismo oraz uczestnik – Twój przyszły małżonek ☺

Po drugie, do sądu złóż wniosek w dwóch kopiach. Po trzecie pamiętaj, aby dołączyć niezbędne załączniki:

– akt urodzenia wnioskodawcy wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;

– kopię paszportu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;

– zaświadczenie z Konsulatu Ukrainy o niewydawaniu zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa – nie jest to obowiązkowy dokument, ale zalecamy przedłożyć go do sądu wraz z wnioskiem;

Opłata od wniosku

Wniosek do sądu podlega opłacie w wysokości 100 złotych.

JAK UKRAIŃCY MOGĄ WZIĄĆ ŚLUB W POLSCE 

Ukraińcy mogą wziąć ślub w Polsce.

Warunkiem jest jednak, aby wniosek do sądu złożyły obydwie strony. Każda strona musi osobno złożyć do sądu wniosek o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa.

CO DAJE UKRAINCE / UKRAIŃCOWI ŚLUB Z POLAKIEM

Cudzoziemiec, który jest w związku małżeńskim z Polakiem i posiada decyzję na pobyt czasowy wydaną z uwagi na małżeństwo z obywatelem Polski, może pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. 

Masz pytania?

Jeśli masz pytania, czy wątpliwości, albo chcesz wziąć ślub z cudzoziemcem / cudzoziemką – napisz do mnie: kancelaria@przecherskalegal.pl

Przyda Ci się: ustawa o ślubach cywilnych

Słowa kluczowe: ślub z Ukraińcem, ślub z cudzoziemcem, urząd stanu cywilnego, ślub z obywatelem Ukrainy, ślub z Ukrainką

Więcej o ślubach z cudzoziemcem: na stronach gov.pl

***

Czy dziecko zawsze zostaje przy matce?

Dziecko już nie zawsze pozostaje przy matce. Coraz częściej po rozwodzie lub rozstaniu partnerów z nieformalnego związku to ojcowie starają się o uzyskanie opieki na dzieckiem.

Jak wynika ze statystyk sądy coraz częściej te opiekę przyznają ojcom. Z mojego doświadczenia w praktyce sądowej mogę powiedzieć, że decyzja o tym, z którym z rodziców zamieszka dziecko zależy od kilku czynników/ kwestii… [Czytaj dalej…]

***

Konkubinat czy małżeństwo?

Wiele osób mnie pyta, czy nie lepiej byłoby dla nich, gdyby pozostawali w wolnym związku, zamiast zawierania małżeństwa. Niektórzy bowiem w jakiś sposób boją się zobowiązań małżeńskich, inni zaś uważają, że ślub nie jest im do niczego potrzebny.

Nie wiem, na jak Ty podchodzisz do dylematu – ślub czy nie – ale na pewno przyda Ci moje podsumowanie praw, jakie mają partnerzy w związku konkubenckim… [Czytaj dalej …]

W czym mogę Ci pomóc?

Aleksandra Przecherska - Baranowska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PbLegal adw. Aleksandra Przecherska-Baranowska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Karolina 2 marca, 2022 o 17:53

  Bardzo ciekawy temat 😉 pozdrawiam i życzę sukcesów.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PbLegal adw. Aleksandra Przecherska-Baranowska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: