Aleksandra Przecherska - Baranowska

adwokat

Jestem adwokatem i swoją kancelarię adwokacką prowadzę w Warszawie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym. W tym blogu poruszam tematy rozwodu, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej.

"Nieszczęśliwi rodzice, to nieszczęśliwe dzieci. Dobrze przeprowadzony rozwód, może być otwarciem nowego, lepszego rozdziału dla Twojej rodziny".
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Alimenty na dziecko a rodzic zarabiający minimalną krajową

Aleksandra Przecherska - Baranowska08 marca 2024Komentarze (0)

Jednym z podstawowych obowiązków każdego rodzica jest łożenie na utrzymanie swojego dziecka od jego narodzin do usamodzielnienia się. Z tego powodu system prawny został wyposażony w środki prawne umożliwiające skuteczne dochodzenie alimentów od osób zobowiązanych do ich opłacenia.

Alimenty na dziecko a rodzic zarabiający minimalną krajową

Jak natomiast kształtuje się sytuacja rodzica, który zarabia minimalną krajową? Czy jest on również obowiązany do wypełniania obowiązku alimentacyjnego?

Zakres obowiązku alimentacyjnego jest zazwyczaj ustalany przez sąd, który bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby życiowe dziecka oraz możliwości finansowe zobowiązanego – zarówno zarobkowe jak i majątkowe.

Należy przez to rozumieć nie tylko rzeczywiste zarobki, lecz także potencjalne źródła dochodu, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać, stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych, przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki.

Możliwości majątkowe natomiast odnoszą się do potencjalnych źródeł finansowych i posiadanych zasobów majątkowych przez daną osobę.

Są to tak zwane aktywa zobowiązanego, które mogą obejmować nieruchomości, mienie, inwestycje etc.

Sąd może postanowić, że osoba zobowiązana powinna przekształcić swoje aktywa na środki pieniężne lub wykorzystać je w celu generowania dochodu np.: sprzedaż cennego obrazu, wynajem posiadanego mieszkania.

Obowiązek alimentacyjny może i powinien być rozszerzony ponad poziom wynikający z aktualnych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeżeli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego potencjału zarobki i dochody mogłyby być wyższe, a obecne warunki społeczno-gospodarcze oraz istotne przyczyny nie przeszkadzają w takim wykorzystaniu.

Jeśli sąd uzna, że rodzic mógłby zarabiać więcej niż obecnie, może zasądzić alimenty na podstawie szacowanych potencjalnych zarobków, dostosowując je do potrzeb dziecka, nawet jeśli rzeczywiste dochody tego rodzica osiągają jedynie kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Alimenty na dziecko a rodzic zarabiający minimalną krajową

Poniżej odpowiadam na kilka najczęściej zadawanych pytań o alimenty.

>>> Sprawdź, czy do sprawy o alimenty potrzebne są paragony?

A co w sytuacji, gdy dochody osiągane przez zobowiązanego do płacenia alimentów w powyższej wysokości w pełni odpowiadają jego możliwościom zarobkowym i majątkowym?

W tej sytuacji rodzic również musi się wywiązać ze swojego obowiązku alimentacyjnego.

Oczywiście ustalona kwota alimentów na dziecko będzie dostosowana do realnych możliwości finansowych rodzica, a zasada ta wynika z konieczności zachowania dla niego prawa do egzystencji na podstawowym chociaż poziomie.

Dodać należy, że również rodzice mają swoje uzasadnione potrzeby, której definicja analogiczna jest do tej jaka obowiązuje w przypadku dzieci.

Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że alimenty nie mogą być tak wysokie, że zobowiązany znalazłby się w stanie niedostatku.

Jakie alimenty przy najniższej krajowej 2024?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy tego nie określa, natomiast przyjmuje się, że sąd nie zasądzi alimentów niższych niż 500 zł, natomiast nie można tego uznać za regułę.

Czy zarobki matki mają wpływ na alimenty?

Tak, zarówno zarobki matki, jak i ojca dziecka mają wpływ na alimenty.

Sąd bada możliwości zarobkowe obojga rodziców dziecka.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.Twój były partner nie płaci alimentów

Alimenty na dziecko a rodzic zarabiający minimalną krajową – potrącenia

Rodzic, który osiąga jedynie minimalne wynagrodzenie i nie spełnia obowiązku płacenia alimentów, może zostać poddany egzekucji komorniczej.

Należy również podkreślić, że kodeks pracy zapewnia ochronę wynagrodzenia za pracę – zwłaszcza wynagrodzenia minimalnego – przed potrąceniami bez zgody pracownika. Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek dotyczący alimentów.

Z wynagrodzenia wolno bowiem dokonywać potrąceń sum na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, które powinny być zaspokajane w pierwszej kolejności.

Ponadto nie jest możliwe zajęcie całego minimalnego wynagrodzenia. Maksymalna kwota potrącenia wynosi 60%. Pozostała część środków pieniężnych składająca się na pensję pracownika pozostaje do jego dyspozycji i musi zostać mu wypłacona przez pracodawcę.

Warto zaznaczyć, że egzekucji alimentacyjnej podlegają nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale także: nagrody z funduszu zakładowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne należności pracownicze związane z zyskiem czy nadwyżką bilansową w pełnej wysokości.

To oznacza, że komornik może zajmować te środki w celu zaspokojenia zaległych alimentów.

Zgodnie z zasadami potrąceń alimentacyjnych, pracodawca jest zobowiązany do ich dokonywania nawet bez konieczności prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, chyba, że wynagrodzenie za pracę zostało już zajęte przez egzekucję sądową lub administracyjną.

Potrącenia te dokonywane są na podstawie wniosku wierzyciela i przedstawionego przez niego tytułu wykonawczego (czyli wyroku albo postanowienia sądowego).

Warto zauważyć, że zapisy kodeksu pracy umożliwiają prostszy tryb potrąceń z wynagrodzenia za pracę na poczet alimentów, nawet gdy istnieje kilku wierzycieli.

Warunkiem jest jednak aby suma możliwa do potrącenia była wystarczająca na pokrycie wszystkich należności zawiązanych z tytułami wykonawczymi.

Należy także pamiętać, że dopuszczenie do egzekucji komorniczej wynagrodzenie pracownika może mieć poważne konsekwencje, gdyż pracodawca jest zobowiązany umieścić informacje o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy, obejmując dane komornika, numer sprawy egzekucyjnej i kwoty potrąconych środków.

          Aleksandra Przecherska-Baranowska
          adwokat

Zdjęcie: Karolina Grabowska

***

Minimalne alimenty na dziecko w 2024 roku

Obowiązek alimentacyjny polega na zapewnianiu środków utrzymania i, w razie potrzeby, wychowania, osobie uprawnionej, czyli dziecku.

Wysokość alimentów jest zawsze uzależniona od decyzji sądu, który rozpatruje konkretne sprawy i bierze pod uwagę indywidualne okoliczności.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych jest istotna, ponieważ decyduje o tym, czy pokryją one odpowiednio koszty utrzymania osoby uprawnionej [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Aleksandra Przecherska - Baranowska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PbLegal adw. Aleksandra Przecherska-Baranowska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PbLegal adw. Aleksandra Przecherska-Baranowska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: