Aleksandra Przecherska - Baranowska

adwokat

Jestem adwokatem i swoją kancelarię adwokacką prowadzę w Warszawie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym. W tym blogu poruszam tematy rozwodu, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej.

"Nieszczęśliwi rodzice, to nieszczęśliwe dzieci. Dobrze przeprowadzony rozwód, może być otwarciem nowego, lepszego rozdziału dla Twojej rodziny".
[Więcej >>>]

Konsultacja prawna

Zawieszenie władzy rodzicielskiej w pigułce

Aleksandra Przecherska - Baranowska08 marca 20222 komentarze

Dzisiejszy temat to zawieszenie władzy rodzicielskiej. Z artykułu poniżej dowiesz się:

– Czym jest władza rodzicielska

– Czym jest zawieszenie tej władzy

– Kiedy władza rodzicielska może zostać zawieszona

– Co się dzieje z władzą rodzicielską kiedy jeden z małżonków wyjeżdża za granicę albo przebywa w więzieniu

– O czym nie możesz zapominać.

Zapraszam Cię do lektury!

Co to jest władza rodzicielska

W myśl art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską rodziców aż do uzyskania pełnoletności.

W dużym skrócie, jeżeli rodzice posiadają pełnię władzy rodzicielskiej nad dzieckiem to mogą podejmować samodzielnie – bez ingerencji sądu – decyzję we wszelkich sprawach dotyczących ich dzieci, tj.: dotyczących wyjazdów zagranicznych, wyboru szkoły, leczenia itp. 

Przy czym, jeżeli rodzic nie może wykonywać z jakiegoś powodu swojej władzy lub wymaga tego dobro dziecka wówczas, potrzebna jest ingerencja sądu.

Wówczas sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Ograniczenie wladzy rodzicielskiej - adwokat

Zawieszenie władzy rodzicielskiej w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

O zawieszeniu władzy kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi w artykule 110. Brzmi on tak:

Art. 110. [Zawieszenie władzy rodzicielskiej] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.

§ 2. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.

Co to jest zawieszenie władzy rodzicielskiej?

W praktyce zawieszenie władzy rodzicielskiej ma skutki jak pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Albowiem rodzic, którego władza rodzicielska została zawieszona, nie może decydować w sprawach dotyczących dziecka.

Mam on wprawdzie władzę rodzicielską, ale nie może jej w tym czasie wykonywać. Oznacza to, że w trakcie zawieszenia władzy rodzicielskiej nie może podejmować decyzji do jakiej szkoły pójdzie dziecka oraz czy może mieć przeprowadzony dany zabieg medyczny.

W tym czasie drugi rodzic, jeżeli nie została mu ograniczona władza rodzicielska, może podejmować samodzielnie wszelkie decyzje dotyczące dziecka. 

Kiedy władza rodzicielska może zostać zawieszona?

Warunkiem, aby sąd podjął decyzję o zawieszeniu władzy rodzicielskiej jest wykazanie, że po stronie jednego rodziców występuje PRZEMIJAJĄCA PRZESZKODA, która nie pozwala na wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Kluczowym słowem jest „przemijająca przeszkoda” ☺ 

Oto konkretne przykłady wraz z orzecznictwem, w jakich przypadkach sąd zawiesza władzę rodzicielską. 

Władzy rodzcicielskiej

Wyjazd za granicę jednego z rodziców

Długoterminowy pobyt zagranicą rodzica uzasadnia zawieszenie jego władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.

Orzecznictwo jest w tym zakresie jednoznaczne.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 listopada 1999 r., III CKN 483/98:

Decyzje opiekuńcze w stosunku do dziecka powinny być podejmowane sprawnie i bez zakłóceń. Temu wymogowi nie może sprostać sytuacja, gdy jeden z rodziców przebywa stale za granicą i jest tam mocno zaangażowany w tworzenie nowych podstaw swojej egzystencji.

Współdziałanie rodziców przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej staje się wówczas iluzją; władzę tę wykonuje praktycznie rodzic opiekujący się dziećmi i nie powinno dochodzić do zakłóceń w jej wykonywaniu.

W konsekwencji zawieszenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców umożliwia w przedstawionej sytuacji harmonijne wykonywanie uprawnień rodzicielskich drugiemu z nich (por. art. 94 § 1 zd. drugie kro), a dzieje się to w interesie dziecka.

Pobyt w więzieniu

Na czas pobytu w więzieniu władza rodzicielska osadzonego powinna zostać zawieszona (m.in. Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 4 kwietnia 2017 r. III RC 269/15).

O czym nie możesz zapomnieć 🙂

Sąd orzekając o zawieszeniu władzy rodzicielskiej orzeka w następujący sposób:

zawiesić władze rodzicielską X wobec Y, ur.________w _________, na czas pobytu X w zakładzie karnym

zawiesić władzę rodzicielską X wobec Y, ur.________w _________, na czas pobytu w zagranicą

Tutaj należy zwrócić uwagę w jak ogólny sposób sąd opisuje przyczynę zawieszenia władzy rodzicielskiej. Jak można zauważyć z samej treści postanowienia nikt nie będzie mógł ustalić, kiedy skończy się to zawieszenie władzy.

Wynika to z tego, że nawet jak skończy się pobyt rodzica w zakładzie karnym lub rodzic powróci do Polski na stałe, to nie zostanie z „automatu” odwieszona władza rodzicielska.

Z tego względu należy złożyć wniosek o uchylenie zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Jeśli Sąd uzna, że nie ma już podstaw do zawieszenia władzy rodzicielskiej i jego przyczyna ustała, to wyda dopiero postanowienie o uchyleniu zawieszenia, a rodzic będzie miał pełną władzę rodzicielską. 

W swojej praktyce spotkałam się z sytuacją, kiedy ojciec kilkumiesięcznego dziecka wyjechał na 2 lata zagranicę. Po tym czasie powrócił do Polski, ale nigdy nie wystąpił do sądu o uchylenie zawieszenia jego władzy rodzicielskiej.

Do 18-stki dziecka jego władza była zawieszona. 

Przepis art. 110 par. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że zawieszenie zostanie uchylone wówczas, gdy odpadnie jego przyczyna. Nie następuje ono zatem z mocy samego prawa. Skutek taki wywołuje dopiero orzeczenie sądu opiekuńczego uchylające zawieszenie władzy rodzicielskiej. Sąd opiekuńczy uchyla zawieszenie władzy rodzicielskiej, gdy nie istnieje już przemijająca przeszkoda, która spowodowała zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli jednak sąd opiekuńczy ustali, że wprawdzie dotychczasowa przemijająca przeszkoda ustała, jednak występuje inna, która nie występowała w czasie orzekania o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, a dobro dziecka wymaga, aby władza rodzicielska była nadal zawieszona, brak będzie podstaw do uchylenia zawieszenia.

Poza tym wzgląd na dobro dziecka nie może uzasadniać odmowy uchylenia zawieszenia (Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz WKP 2021 komentarz, stan prawny: 1 maja 2021 r.)”.

To tyle na dziś! 🙂

Zachęcam Cię do skorzystania z konsultacji w mojej kancelarii. Znajdziesz je w TYM miejscu.

Pozdrawiam Cię,

Aleksandra Przecherska-Baranowska
adwokat

***

Co Ci się przyda jeszcze: Prawa dziecka na podstawie wyroków rozwodowych

Kodeks rodzinny i opiekuńczy znajdziesz tutaj>>

Słowa kluczowe: władza rodzicielska, władza opiekuna, władza nad dziećmi, zawieszenie władzy rodzicielskiej

Pobierz mój poradnik: Chcę się rozwieść… i co dalej.

***

Podział majątku w trakcie rozwodu

Chcesz się rozwieść? A może już jesteś w trakcie rozwodu? Masz nadzieję, że w sprawie o rozwód uregulujesz wszystkie sprawy związane z małżeństwem? 

Nic bardziej mylnego. Bardzo często swoim Klientom powtarzam, że rozwód to dopiero początek. Po rozwodzie czeka nas bowiem jeszcze podział majątku.

Jednak nie jest to regułą. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest podział majątku w wyroku rozwodowym. Muszą być jednak spełnione określone … [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Aleksandra Przecherska - Baranowska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PbLegal adw. Aleksandra Przecherska-Baranowska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Karolina 8 marca, 2022 o 23:25

  Wyczerpała Pani temat w 100% 😉 dziękuję i pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Aleksandra Przecherska - Baranowska 10 marca, 2022 o 09:58

  bardzo się cieszę 🙂

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PbLegal adw. Aleksandra Przecherska-Baranowska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: