Aleksandra Przecherska - Baranowska

adwokat

Jestem adwokatem i swoją kancelarię adwokacką prowadzę w Warszawie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym. W tym blogu poruszam tematy rozwodu, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz władzy rodzicielskiej.

"Nieszczęśliwi rodzice, to nieszczęśliwe dzieci. Dobrze przeprowadzony rozwód, może być otwarciem nowego, lepszego rozdziału dla Twojej rodziny".
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Ślub z obywatelem Ukrainy – wymogi 2024

Aleksandra Przecherska - Baranowska23 marca 20248 komentarzy

Polsko-ukraińskie małżeństwa lub małżeństwa obywateli Ukrainy w Polsce są coraz popularniejsze. Jakie dokumentu do ślubu z Ukrainką/Ukraińcem są potrzebne?

Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Po raz kolejny powracamy do tematu ślubu z obywatelem Ukrainy.

Jest to temat, który cieszy się wśród czytelników bloga bardzo dużą popularnością. Co chwilę dostaję zapytania dot. ewentualnej zmiany przepisów umożliwiających w szybszy sposób zawarcia związku małżeńskiego. 

Niestety w tym miejscu muszę wszystkich moich Czytelników zmartwić, że w dalszym ciągu procedura wejścia w związek małżeński z obywatelem Ukrainy nie należy do najprostszych i przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie.

Aby móc wziąć ślub cywilny nie wystarczy jedynie zarezerwować terminu w Urzędzie Stanu Cywilnego i należy założyć sprawę w sądzie.

Ślub z obywatelem Ukrainy wymogi 2023

WAŻNE: pomoc prawna dla osób planujących ślub z obywatelką Ukrainy >>

DOKUMENTY WYMAGANE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO DO ŚLUBU Z UKRAINKĄ / UKRAIŃCEM

Jak wziąć ślub z Ukrainką/Ukraińcem/cudzoziemcem?

Obywatel Ukrainy, który planuje zawrzeć związek małżeński w Polsce powinien złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego:

 • zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;
 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
 • w przypadku osób, które wcześniej zawierały związek małżeński odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o jego ustaniu lub odpis prawomocnego wyroku rozwodowego wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
 • dokumenty stwierdzające, że zgodnie z prawem obowiązującym na Ukrainie może zawrzeć małżeństwo.

Wprawdzie dla osób zamieszkujących na stałe w Polsce uzyskanie odpis aktu urodzenia może stanowić pewien problem, to niestety uzyskanie ostatniego dokumentu stwierdzającego możliwość zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem obowiązującym na Ukrainie jest po prostu niemożliwe.

Wynika to z tego, że…

Ukraińskie prawo nie przewiduje wydania takiego dokumentu

Okazuje się bowiem, że na Ukrainie tamtejsze urzędu stanu cywilnego nie mają informacji o wszystkich zawartych związkach małżeńskich tak jak jest to w Polsce.

Związek małżeński muszą zarejestrować sami małżonkowie, a niestety nie zawsze to robią, stąd urząd stanu cywilnego w Ukrainie nie ma informacji o wszystkich zawartych związkach małżeńskich. 

Ślub z obywatelem ukrainy wymaga założenia sprawy w sądzie

SPRAWA SĄDOWA

Z tego względu obywatel Ukrainy w pierwszej kolejności powinien złożyć wniosek do sądu o zwolnienie go z obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa.

Właściwość sądu

Sądem właściwym do złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Podstawa prawna

Podstawą prawną złożenia wniosku do sądu jest art. 79 Ustawy o Prawo aktach stanu cywilnego.

Art. 79. akty stanu cyw. – Dokumenty składane przez cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo:

1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

1) zapewnienie;

2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

 

Jak napisać wniosek do sądu?

Przygotowując wniosek do sądu musisz pamiętać o kilku rzeczach.

Po pierwsze we wniosku musisz prawidłowo oznaczyć strony: wnioskodawca – osoba sporządzająca pismo oraz uczestnik – Twój przyszły małżonek ☺

Po drugie, do sądu złóż wniosek w dwóch kopiach.

Po trzecie pamiętaj, aby dołączyć niezbędne załączniki:

  • akt urodzenia wnioskodawcy wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
  • kopię paszportu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
  • zaświadczenie z Konsulatu Ukrainy o niewydawaniu zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa – nie jest to obowiązkowy dokument, ale zalecamy przedłożyć go do sądu wraz z wnioskiem.

Opłata od wniosku

Wniosek do sądu podlega opłacie w wysokości 100 złotych.

Sprawdź również:

JAK UKRAIŃCY MOGĄ WZIĄĆ ŚLUB W POLSCE 

Ukraińcy mogą wziąć ślub w Polsce.

Warunkiem jest jednak, aby wniosek do sądu złożyły obydwie strony. Każda strona musi osobno złożyć do sądu wniosek o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa.

Jak wygląda ślub cywilny z Ukrainką/Ukraińcem/cudzoziemcem?

Ślub cywilny z obcokrajowcem wygląda tak samo jak ślub z obywatelem polskim.

Pamiętaj!!! Jeżeli jedna z osób nie mówi po polsku, to konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Ile kosztuje ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Samo udzielenie ślubu jest bezpłatne. Obowiązkowa jest natomiast opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 złotych.

Co więcej, jeśli chcesz zorganizować ceremonię poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego to musisz ponieść dodatkowy koszt w wysokości 1000 złotych.

CZY UKRAINKA PO ŚLUBIE Z POLAKIEM MOŻE ZOSTAĆ W POLSCE?

Jakie prawa nabywa Ukrainka/Ukrainiec po ślubie z Polakiem?

Wstępując w związek małżeński można ubiegać się o pobyt czasowy.

Czy po ślubie dostaje się obywatelstwo?

Ślub z obywatelem polskim nie daje automatycznie obywatelstwa polskiego.

CO DAJE UKRAINCE/UKRAIŃCOWI ŚLUB Z POLAKIEM

Cudzoziemiec, który jest w związku małżeńskim z Polakiem i posiada decyzję na pobyt czasowy wydaną z uwagi na małżeństwo z obywatelem Polski, może pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. 

ŚLUB Z UKRAINKĄ – CZY WARTO?

Cóż… niektóre media donoszą, że małżeństwo dla obywateli Ukrainy jest istotnym powodem do ubiegania się o zgodę na pobyt na czas określony, później o zgodę na osiedlenie. Chodzi oczywiście o całkowicie fikcyjne małżeństwa.

Na początek na podstawie aktu zawarcia małżeństwa można uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce, potem go przedłużać, by w końcu starać się o pobyt bezterminowy.

Nie jest to jednak dobre rozwiązanie. A wręcz przeciwnie. Czyha tu bowiem wiele pułapek o charakterze prawnym, gdyż wszystko, co małżonkowie uzyskają po ślubie, wchodzi w skład wspólnoty, a ponadto w grę wchodzi obowiązek alimentacyjny, dotyczący nie tylko dzieci, ale również świadczeń na rzecz współmałżonka w przypadku, gdy znajdzie się on w niedostatku.

Zatem czy warto wziąć ślub z Ukrainką? Takiego rozwiązania fikcyjnego, chociaż może ono przynieść dobry dochód dla niefrasobliwego małżonka Polaka, zdecydowanie nie polecam.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania, czy wątpliwości, albo chcesz wziąć ślub z cudzoziemcem /cudzoziemką – napisz do mnie: kancelaria@przecherskalegal.pl

Aleksandra Przecherska-Baranowska
adwokat

Zdjęcie: TranStudios Photography & Video

Przyda Ci się: ustawa o ślubach cywilnych

Słowa kluczowe: ślub z Ukraińcem, ślub z cudzoziemcem, urząd stanu cywilnego, ślub z obywatelem Ukrainy, ślub z Ukrainką, zaświadczenie z konsulatu ukrainy o niewydawaniu zaświadczeń o możliwości zawarcia małżeństwa, ślub z Ukrainką jakie dokumenty, ślub kościelny z ukrainką, wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa, slub cywilny z ukrainka jakie dokumenty, slub polaka i ukrainki

Więcej o ślubach z cudzoziemcem: na stronach gov.pl

 

***

Czy dziecko zawsze zostaje przy matce?

Dziecko już nie zawsze pozostaje przy matce. Coraz częściej po rozwodzie lub rozstaniu partnerów z nieformalnego związku to ojcowie starają się o uzyskanie opieki na dzieckiem.

Jak wynika ze statystyk sądy coraz częściej te opiekę przyznają ojcom. Z mojego doświadczenia w praktyce sądowej mogę powiedzieć, że decyzja o tym, z którym z rodziców zamieszka dziecko zależy od kilku czynników/ kwestii… [Czytaj dalej…]

***

Konkubinat czy małżeństwo?

Wiele osób mnie pyta, czy nie lepiej byłoby dla nich, gdyby pozostawali w wolnym związku, zamiast zawierania małżeństwa. Niektórzy bowiem w jakiś sposób boją się zobowiązań małżeńskich, inni zaś uważają, że ślub nie jest im do niczego potrzebny.

Nie wiem, na jak Ty podchodzisz do dylematu – ślub czy nie – ale na pewno przyda Ci moje podsumowanie praw, jakie mają partnerzy w związku konkubenckim… [Czytaj dalej …]

 

W czym mogę Ci pomóc?

Aleksandra Przecherska - Baranowska

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PbLegal adw. Aleksandra Przecherska-Baranowska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Karolina 2 marca, 2022 o 17:53

  Bardzo ciekawy temat 😉 pozdrawiam i życzę sukcesów.

  Odpowiedz

  Kamil S 9 lutego, 2023 o 00:28

  Pani Mecenas, dziękuję za dawkę bardzo wartościowej wiedzy o ślubie z Ukrainką. Nigdzie nikt nie znajdzie chyba tyle wiedzy na ten temat, co w Pani artykule.

  Moja sytuacja jest taka, że moja przyszła żona narodowości ukraińskiej jest jeszcze żoną Ukraińca, ale oni już dawno powinni być po rozwodzie, jednakże jej mąż został tam wiadomo z jakiego powodu. Rozwodu zatem wziąć nie mogą teraz.

  Zastanawiam się, czy dzięki temu, że nie ma żadnego dokumentu stwordzająycego związek małżeński, czy my możemy wziąć ślub tutaj bez formalnego rozwodu na Ukrainie.

  Wiem, że to zawiła sprawa jest, ale może zna Pani rozwiązanie?

  Ewentualnie proszę mi powiedzieć, jak mogę skorzystać z porady prawnej u Pani?

  Kamil S.

  Odpowiedz

  Aleksandra Przecherska - Baranowska 9 lutego, 2023 o 14:54

  Napisałam maila do Pana, w razie czego mógł wpaść do SPAMu. Pozdrawiam serdecznie,

  Odpowiedz

  Tadeusz 1 sierpnia, 2023 o 04:46

  Żona jest Rumunką. Tesz musiała być zgoda sądu – zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu, bo Rumunia czegoś nie wystawiała. Cała procedura trwała rok. Do tej pory nie rozumiem za co sąd chciał pieniądze. A że mam zwyczaj nie płacić kiedy tylko się da to pisaliśmy o zwolnienie i sąd zwolnił. Finalnie jesteśmy razem 20 lat.

  Odpowiedz

  Liubov 3 marca, 2024 o 19:45

  Jak długo trzeba czekać na decyzję sądu w sprawie zawarcia małżeństwa?

  Odpowiedz

  Aleksandra Przecherska - Baranowska 4 marca, 2024 o 10:20

  to zależy od sądu. Czasami może to być ok. 3 miesięcy do 1 roku. Średni czas oczekiwania to 6 miesięcy.

  Odpowiedz

  Eugeniusz 3 kwietnia, 2024 o 11:25

  Dzień dobry pani Mecenas,

  Chciałbym zapytać czy można w jakiś sposób przyspieszyć otrzymanie decyzji sądu?

  Odpowiedz

  Yurii 4 kwietnia, 2024 o 15:19

  Dziękuję bardzo w końcu ktoś zrobil porządne wartościowe informacje na ten temat.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PbLegal adw. Aleksandra Przecherska-Baranowska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: