Aleksandra Przecherska - Baranowska

adwokat

Opis.
[Więcej >>>]

Konsultacja prawna Oblicz alimenty

listopad 2020

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Aleksandra Przecherska - Baranowska07 listopada 2020Komentarze (0)

PRAWIDŁOWE OZNACZENIE STRON Stronami postępowania w sprawie o rozwód są małżonkowie. Osoba składająca pozew o rozwód to POWÓD. Strona przeciwna to POZWANY. Przy każdej ze stron musimy wskazać następujące informacje: imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, nr PESEL. TYTUŁ PISMA Pismo należy zatytułować jako POZEW O ROZWÓD. ŻĄDANIA POZWU W pozwie musimy obowiązkowo określić nasze oczekiwania […]